SINAGOGILE COMUNITĂŢII ISRAELITE DIN GALAŢI

AUTHOR: Arthur Viorel TULUŞ

THE SYNAGOGUES OF THE JEWISH COMMUNITY OF GALAŢI

Danubius, XXXIV Galaţi, 2016, pp. 267-286.

Abstract

According to the documentary sources, the Jewish presence in the port of Galaţi dates back to the end of the XVI-th century, when the documents record the existence of several Jewish prayer houses and of a Jewish cemetery. There are no material traces left of them, since the Jews, just as the majority Romanian population, suffered a lot as a result of the devastations done by the Tattarians, Turks and, later on, by the Russians, as well as due to the epidemics or other tragic events, frequently occurring until the middle of the XIX-th century. The accelerated growth of the Jewish population of Galaţi, during the XIX-th century and the first half of the XX-th century (prior to the start of WWII), led to the construction of several synagogues. Their number came close to the number of the Orthodox churches belonging to the majority Romanian population. Unfortunately, the earthquakes, the bombings suffered by the town during WWII, the urban systematization during the Communist age and the exodus of the Jewish population towards Israel led to the destruction of these synagogues, the only exception being the Temple of the Israelite Craftsmen, the only building dedicated to the Mosaic religion still extant in the port of Galaţi.

SINAGOGILE COMUNITĂŢII ISRAELITE DIN GALAŢI

Rezumat

Prezenţa evreilor în oraşul port Galaţi este atestată documentar la sfârşitul secolului al XVI-lea, când ştim că aveau deschise deja case de rugăciuni şi primul cimitir israelit. Urmele acestora nu s-au păstrat, deoarece evreii, ca şi românii majoritari, au suferit mult de pe urma distrugerilor şi devastărilor tătare, turceşti şi mai târziu ruseşti, de pe urma epidemiilor sau altor asemenea evenimente tragice care au caracterizat spaţiul românesc până aproape de jumătatea secolului al XIX-lea. Creşterea accelerată a populaţiei evreieşti a oraşului în decursul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea (până la declanşarea celui de-al doilea război mondial) s-a materializat prin apariţia de sinagogi. Numărul acestora a concurat cu cel al bisericilor creştin ortodoxe, ultimele aparţinând românilor majoritari. Din păcate, cutremurele, bombardamentele suferite de oraş în timpul celui de-al doilea război mondial, resistematizarea urbană din perioada comunistă şi exodul populaţiei evreieşti în Israel au condus la dispariţia tuturor acestor sinagogi, cu excepţia Templului Societăţii meseriaşilor israeliţi, singura clădire destinată cultului mozaic care se mai găseşte astăzi în oraşul port Galaţi.

Download