ПОЛОЖЕНИЕ НЕМЦЕВ В ТРАНСНИСТРИИ (1941 – 1944 ГГ.)

AUTHOR: Irina MOTORNAIA

THE SITUATION OF GERMAN POPULATION IN TRANSNISTRIA (1941-1944)

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 235-244.

Abstract

The article aims to highlight the situation of the German population in Transnistria, during the Romanian administration. A particular attention is paid to the relations between the Romanian state and Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) and to the ideological influence strategies used by the authorities from Berlin upon the ethnic Germans in Transnistria.

SITUAȚIA POPULAȚIEI GERMANE DIN TRANSNISTRIA (1941-1944)

Rezumat

Articolul își propune să evidențieze situația populației germane în Transnistria în timpul administrației românești. O atenție deosebită este acordată raporturilor dintre statul român și Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) și strategiilor de influențare ideologică folosite de autoritățile de la Berlin față de etnicii germani din Transnistria.

Download