RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI INEL DIN ARGINT DIN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA”, GALAŢI (NR. INV. 34671)

AUTHOR: Corneliu MORARU

THE RESTORATION AND THE PRESERVATION OF A SILVER RING BELONGING TO THE PATRIMONY OF „PAUL PĂLTĂNEA” HISTORY MUSEUM OF GALAŢI (INV. NO. 34671)

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 535-538.

Abstract

The article describes the restoration process of a silver ring dating from the XVIII-XIX-th centuries belonging to the patrimony of „Paul Păltănea” History Museum of Galați. The preserving and restoring operations applied to the object are highlighted.

RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI INEL DIN ARGINT DIN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA”, GALAŢI (NR. INV. 34671)

Rezumat

Articolul descrie procesul de restaurare a unui inel de argint datând din secolele XVIII-XIX, aparţinând patrimoniului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi. Se scot în evidenţă operaţiunile de conservare şi de restaurare aplicate obiectului.

Download