REINTERPRETAREA UNOR ARTEFACTE DESCOPERITE ÎN SITUL ARHEOLOGIC CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI

AUTHOR: Dănuţ PRISECARU, Costel ILIE

THE REINTERPRETATION OF SOME ARTEFACTS DISCOVERED IN CAVADINEŞTI ARCHAEOLOGICAL SITE, GALAŢI COUNTY

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 47-70.

Abstract

The current study aims to publish some artefacts connected to the textile production during the Late Bronze Age – Noua Culture. These objects were discovered at Cavadineşti-„Râpa Glodului”, in Galaţi County. Although some of the artefacts were published soon after they have been discovered, by Ioan T. Dragomir, we think that some features are missing, so we decided to re-publish them. The measurements and recordings we have done were necessary in order to verify the existence of crafts like spinning, weaving and sewing in the mentioned archaeological site. This approach was possible due to the fact that one of the authors is focusing his research on the textile production in the Bronze Age of the eastern area of the Carpathian Mountains, and the other had recently made some archaeological surveys at Cavadineşti. Nevertheless, we wish to suggest a model of how to analyse and publish these small finds, which are often neglected in the archaeological research, but so important in the study of prehistoric times.

REINTERPRETAREA UNOR ARTEFACTE DESCOPERITE ÎN SITUL ARHEOLOGIC CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI

Rezumat

Studiul de faţă îşi propune să republice unele artefacte legate de producţia textilă din epoca târzie a bronzului – Cultura Noua. Aceste obiecte au fost descoperite la Cavadineşti-„Râpa Glodului”, judeţul Galaţi. Cu toate că unele dintre artefacte au fost publicate curând după descoperire de Ioan T. Dragomir, considerăm că unele caracteristici ale acestora lipsesc, astfel încât le republicăm. Măsurătorile şi înregistrările pe care le-am realizat au fost necesare pentru constatarea practicării meşteşugurilor torsului, ţesutului şi cusutului în staţiunea arheologică menţionată. Această abordare a fost posibilă şi datorită faptului că unul dintre autori cercetează producţia de textile în epoca bronzului în spaţiul est-carpatic, iar celălalt a realizat, recent, săpături arheologice la Cavadineşti. Nu în ultimul rând, dorim să oferim un model de analiză şi publicare a acestor „small finds”, deseori neglijate în cadrul cercetărilor arheologice, însă deloc lipsite de importanţă pentru reconsituirea vremurilor trecute.

Download