ŞCOALA POLITICĂ ADMINISTRATIVĂ DE LA BRĂILA (1951-1959). PRIVIRE GENERALĂ

AUTHOR: Corina BUŢEA

THE POLITICAL ADMINISTRATIVE SCHOOL FROM BRĂILA (1951-1959). AN OVERVIEW

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 369-382.

Abstract

In Romania, as in all the other Communist countries, the major priority of the Communists was to change, to transform the society in a totally new one. The education was the main way towards the creation of a Communist Romania. In every city, there were created special schools where people were educated in the spirit of Communism. In Brăila, a political administrative school was created, where students were introduced, first of all, to the Communist ideology, and secondly, to administrative activities. The major purpose of these activities was to create a new society, structured upon the common ownership of the means of production and characterized by the absence of social classes.

ŞCOALA POLITICĂ ADMINISTRATIVĂ DE LA BRĂILA (1951-1959). PRIVIRE GENERALĂ

Rezumat

În România, la fel ca în toate celelalte ţări comuniste, principala prioritate a comuniştilor a fost aceea de a schimba societatea, de a o transforma într-una cu totul nouă. Educaţia a reprezentat principala cale către obţinerea unei Românii comuniste. În fiecare oraş au fost create şcoli speciale, în care oamenii erau educaţi în spiritul comunismului. În Brăila, a fost înfiinţată o şcoală politico-administrativă, unde studenţii erau familiarizaţi, întâi de toate, cu ideologia comunistă, şi, în al doilea rând, cu activităţile administrative. Principalul scop al acestor activităţi era acela de a crea o nouă societate, fundamentată pe proprietatea comună asupra mijloacelor de producţie şi caracterizată de absenţa claselor sociale.

Download