DRUMUL SIRETULUI ILUSTRAT ÎN DESCOPERIRI MONETARE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI GALAŢI

AUTHOR: Sorin LANGU

THE PATH OF THE SIRET, AS ILLUSTRATED BY THE MONETARY FINDS ON THE TERRITORY OF GALAŢI COUNTY

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 351-356.

Abstract

The author presents several monetary finds, isolated and in treasures, that marked out the path along the Siret River, since the 3rd century AD. The first provincial Romanian currency is a coin of „Provincia Dacia” type. The finds continue with two Byzantine treasures (from Movileni, Galaţi county) and with six Byzantine coins dating from between 971 and 1092. The Medieval period is illustrated with many treasures (Galaţi-Vadu Raşcu, Ţepu, Ţigăneşti, Umbrăreşti, Ciorăşti, Podoleni, Tecuci) and with isolated finds.

DRUMUL SIRETULUI ILUSTRAT ÎN DESCOPERIRI MONETARE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI GALAŢI

Rezumat

Autorul prezintă câteva descoperiri monetare, izolate sau în tezaure, care marchează calea de schimb ce se desfăşura de-a lungul Siretului, începând cu secolul III e.n. Prima monedă provincială este de tip „Provincia Dacia”. Enumerarea descoperirilor se continuă cu două tezaure bizantine (de la Movileni, jud. Galaţi) şi cu şase monede bizantine datând din perioada 971-1092. Perioada medievală este ilustrată de numeroase tezaure şi de descoperiri izolate.

Download