O CATAGRAFIE INEDITĂ A BISERICII SFÂNTUL NICOLAE DIN BRĂILA (1838-1856)

AUTHOR: Cristian-Dragoş CĂLDĂRARU

THE INVENTORY FROM 1856, OF THE OLD CHURCH ST. NICOLAE, FROM BRĂILA (1838-1856)

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 95-118.

Abstract

After the Peace of Adrianopolis (1829) and after the cancellation of the Turkish Rayahs from the left bank of the Danube (the Romanian bank), the first two Orthodox churches were consecrated in Brăila: the St. Archangels Mihail and Gavriil Church (1831) and St. Nicolae Church (1838).

Our study will add some archive data to the already known information about the old church, with the patron St. Nicolae, from Brăila.

In 1835, the foundation stone of the old church, having St. Nicolae as its patron, was laid; the church was completed and consecrated in 1838. Unfortunately, in 1859, this church was burned down.

An inventory of the old church, St. Nicolae, from Brăila, for the period 1838-1856, adds some further information to the short history of the old church. The inventory was realized at the request of the “Department of Faith and Public Instruction of the Romanian Principality” and of the Bishop of Buzău, Filotie Parsoi, in February 1856.

The inventory of the church assets was mandatory since one of the vestrymen of the church, George Papazovici, had resigned. The Bishop Filotei proposed Ioan Ceauşul for taking over the vacant seat and he was enthroned as a vestryman.

The Inventory reveals that the assets of St. Nicolae Church, from Brăila, consisted of:

1.Liturgical objects made of silver, brass, copper, lead, nacre and cloth.

2.Icons.

3.Religious books.

4.Usual objects.

5.Houses and shops built in the streets, “painted in red and yellow”.

After completing the inventory, the two vestrymen received the assets of St. Nicolae Church, signing along with the archpriest of Brăila.

O CATAGRAFIE INEDITĂ A BISERICII SFÂNTUL NICOLAE DIN BRĂILA (1838-1856)

Rezumat

După pacea de la Adrianopol (1829) şi desfiinţarea raiatelor turceşti de pe malul stâng, românesc, al Dunării, la Brăila se sfinţesc primele două biserici ortodoxe: biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil (1831) şi biserica Sf. Nicolae (1838).

În studiul ce urmează vom completa cu date arhivistice, parte din istoria bisericii vechi, cu hramul Sf. Nicolae, din Brăila.

În anul 1835 se aşează piatra de temelie a bisericii vechi, cu hramul Sf. Nicolae, biserică terminată şi sfinţită în anul 1838. Din păcate, în anul 1859, această biserică a căzut pradă focului.

O catagrafie a bisericii vechi, Sf. Nicolae, din Brăila, pentru perioada 1838-1856, vine să completeze scurta istorie a bisericii vechi. Catagrafia a fost realizată ca urmare a dispoziţiilor date, în februarie 1856, de către “Departamentul Credinţei şi al Instrucţiunii Publice din Prinţipatul Românii” şi cele ale episcopului Filotie Parsoi al Episcopiei Buzăului.

Această activitate de inventariere a averii bisericii Sf. Nicolae era obligatorie în condiţiile în care unul din epitropii bisericii, George Papazovici, demisionase. Pentru locul vacant, episcopul Filotei l-a propus pe Ioan Ceauşul, care a primit şi actul de întăritură ca epitrop.

Din cuprinsul Catagrafiei constatăm că zestrea bisericii Sfântul Nicolae, din Brăila, era alcătuită din:

1.Obiecte liturgice lucrate în argint, alamă, aramă, plumb, lemn, sidef şi pânză.

2.Icoane.

3.Cărţi bisericeşti.

4.Obiecte casnice.

5.Case şi prăvălii construite pe uliţe din cvartale cu „văpsea roşie şi galbenă”.

După efectuarea inventarului, cei doi epitropi au „primit zestrea” bisericii Sf. Nicolae, semnând alături de protopopul Brăilei.

Download