MONUMENTUL ISTORIC DIN GALAŢI, STR. DOMNEASCĂ, NR.100 – CASA „BĂNICĂ GRIGORESCU” SAU CASA „GHEORGHE RADU” ?

AUTHOR: Marius MITROF

THE HISTORICAL MONUMENT FROM No. 100, DOMNEASCĂ STREET, GALAŢI – „BĂNICĂ GRIGORESCU” HOUSE OR „GHEORGHE RADU” HOUSE?

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 523-534.

Abstract

The historical monument situated in the town of Galaţi, at no. 100, Domnească Street, erected at the end of the XIX-th century, was enrolled in the “List of the Historical Monuments” under the name of “Bănică Grigorescu House”. Later researches revealed that the empty parcel on which the building was erected had been purchased by the engineer of Covurlui County, Gheorghe M. Radu. He was also the one who ordered and, according to the construction authorization issued by the Hall of Galaţi, in 1911, carried on the erection of the building.
The building stands out in the architectural landscape of Domnească Street not only through the fact that its main entry is directly from the street, a very uncommon situation for a building owned by a single family, but also through its architecture, influenced by the French Academism. Its architecture impresses by the monumental entry, by a porch with two cylindrical pillars, having composite capitals, which supports a large colonnade, similar to a vault. Over the colonnade stands a dome-shaped roof. Also impressive are the decorations of the façades.
Since responsible for the architecture of the building is its first owner, Gheorghe M. Radu, we consider that this building, erected in 1911, should bear his name.

MONUMENTUL ISTORIC DIN GALAŢI, STR. DOMNEASCĂ, NR.100 – CASA „BĂNICĂ GRIGORESCU” SAU CASA „GHEORGHE RADU” ?

Rezumat

Un monument istoric situat în oraşul Galaţi, strada Domnească, nr. 100, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost inventariat în „Lista Monumentelor Istorice” cu denumirea de Casa Bănică Grigorescu, fiind. Cercetările ulterioare au dovedit că terenul liber pe care s-a construit clădirea a fost cumpărat de inginerul judeţului Covurlui, Gheorghe M. Radu. Tot el este cel care a comanditat şi a construit, în baza autorizaţiilor de construire eliberate de Primăria Galaţi în anul 1911, clădirea pe care o vedem şi astăzi.
Imobilul se distinge în peisajul arhitectural al străzii Domnească nu numai prin faptul că intrarea principală este amplasată către stradă, ceea ce îi conferă un caracter de raritate printre clădirile de tip unifamilial existente, ci şi prin arhitectura în care regăsim influenţe ale academismului francez: monumentalitatea intrării, un portal cu două coloane cilindrice cu capiteluri composite, care susţine o arcadă amplă, în arc în plin cintru, deasupra căreia se află un acoperiş de tip dom poligonal, elementele decorative ale faţadelor etc.
Întrucât arhitectura imobilului se datorează primului proprietar, Gheorghe M. Radu, opinăm că acest imobil, construit în 1911, ar trebui să poarte denumirea acestuia.

Download