RECONFIGURAREA GEOPOLITICĂ A BAZINULUI PONTIC CA EFECT AL CRIZEI ORIENTALE (1798-1853)

AUTHOR: Maria-Magdalena TULUŞ

THE GEOPOLITICAL RECONFIGURATION OF THE PONTIC BAY, AS AN EFFECT OF THE ORIENTAL CRISIS (1798-1853)

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp.111-128.

Abstract

At the end of the XVIII-th century and the beginning of the XIX-th, the Oriental Issue was a problem of European balance and in the process of maintaining this balance there were mainly involved the great powers: France, England, the Habsburg Empire, Russia. They acted directly or indirectly, through their alliances, thus engaging in the conflict countries not having direct geostrategical interests in the European Orient, but only continental political interests, dictated by the balance of forces, as it evolved during the various stages of the events.
The issue of the European balance of forces can also equally be regarded from the perspective of the commercial interests that the great powers had in the area of the Balkans, an area considered as an important commercial bridge between Europe and Asia.
Last but not least, this European interest had a decisive role in the process through which Moldavia and Wallachia gained their autonomy and also in the modernization of the Romanian institutions and society, in the period comprised between 1798 and 1853.

RECONFIGURAREA GEOPOLITICĂ A BAZINULUI PONTIC CA EFECT AL CRIZEI ORIENTALE (1798-1853)

Rezumat

La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Chestiunea Orientală a fost o problemă de echilibru european, iar menţinerea acestui echilibru avea să angajeze, cu precădere, marile puteri – Franţa, Anglia, Imperiul Habsburgic, Rusia. Acestea au acţionat direct sau indirect, prin sistemele lor de alianţe, antrenând astfel în competiţie şi state care nu aveau interese directe, geostrategice, în Orientul european, ci doar interese politice continentale, dictate de raportul de forţe în diversele etape ale evoluţiei acestei probleme.
Această chestiune a echilibrului european poate fi privită şi din perspectiva intereselor comerciale pe care marile puteri europene le-au avut în zona balcanică, spaţiul fiind considerat o importantă punte de legătură comercială dintre Europa şi Asia.
Nu în ultimă instanţă, tot acest interes european a contribuit decisiv la redobândirea autonomiei Moldovei şi a Ţării Româneşti şi la începutul unui proces ireversibil de modernizare a instituţiilor şi a societăţii româneşti, în perioada cuprinsă între anii 1798-1853.

Download