SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA ET-TELL/BETSAIDA

AUTHOR: Nicolae RODDY

THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS FROM ET-TELL / BETSAIDA

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 233-240.

Abstract

The article offers a general presentation of the archaeological site from Et-Tell/Betsaida and of the main discoveries done within it.

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA ET-TELL/BETSAIDA

Rezumat

Articolul oferă o prezentare generală a sitului arheologic de la Et-Tell/Betsaida şi a principalelor descoperiri realizate în cadrul său.

Download