TEZAURUL MONETAR MEDIEVAL DESCOPERIT LA ŢEPU, JUDEŢUL GALAŢI

AUTHOR: Costel ILIE, Mircea NICU

THE MEDIEVAL COINAGE THESAURUS DISCOVERED AT ŢEPU, GALAŢI COUNTY

Danubius, XXV, Galaţi, 2007, pp. 45-72.

Abstract

Discovered in two different places, between 1964-1965, on Sociului Valley and Baltagan Hill, from Ţepu village, the thesaurus consists of two lots of coins emitted by the Ottoman Empire and Russia during the 18th century.
Both lots, which are part of this thesaurus, comprise coins emitted during the time of Mustafa III and Abdul Hamid I and are made out of billon in the Islambol mint with medium nominal values of 30 para (zolta), 40 para (kuruş, piastru), 60 para (2 zolta, altmişlik).
The coins emitted by the tzarinas Elisabeth and Ecaterina II are made of silver in Sankt-Petersburg and Moscow mints. They have the nominal values of 10 kopeicas (1 grivenek), 20 kopeicas, 25 kopeicas (polu poltinic) and 1 rouble.
The first lot consists of 127 coins, out of which 100 are Ottoman and 27 are Russian, and the second lot comprises 116 coins, 109 being Ottoman and 7 Russian.
The thesaurus from Ţepu, with a total of 243 coins, chronologically comprised between 1757 and 1788, was probably hidden at the end of the 18th century or at the beginning of the XIXth century, due to the many military confrontations between the neighboring empires, Tzarist and Ottoman, which used to have the Romanian Principalities as an operation field for their military confrontations.

TEZAURUL MONETAR MEDIEVAL DESCOPERIT LA ŢEPU, JUDEŢUL GALAŢI

Rezumat

Descoperit în două locuri diferite, din Valea Sociului şi de pe dealul Baltagan (comuna Ţepu), între anii 1964-1965, tezaurul în cauză constă din două loturi de monede emise de Imperiul Otoman şi de Imperiul Ţarist, în sec. al XVIII-lea.
Ambele loturi care intră în constituirea acestui tezaur conţin monede emise în timpul lui Mustafa al III-lea şi Abdul Hamid I, confecţionate din billon, în monetăria din Istambul, şi au valori nominale medii de 30 de parale (zolta), 40 de parale (kuruş, piastru), 60 de parale (2 zolta, altmişlik).
Monedele emise de ţarinele Elisabeta şi Ecaterina a II-a sunt confecţionate din argint în monetăriile din Sankt-Petersburg şi Moskova. Ele au valorile nominale de 10 kopeici (1 grivenek), 20 kopeici, 25 de kopeici (polu poltinic) şi o rublă.
Primul lot constă din 127 de monede, dintre care 100 sunt otomane iar 27 sunt ruseşti. Al doilea lot constă din 116 monede, 109 otomane şi 7 ruseşti.
Tezaurul de la Ţepu, totalizând 243 de monede, emise între 17571788, a fost probabil ascuns la sfârşitul sec. XVIII sau la începutul sec. XIX, ca urmare a numeroaselor confruntări militare dintre cele două imperii învecinate, cel Ţarist şi cel Otoman, care se foloseau de teritoriul Principatelor Române ca teatru de luptă.

Download