STATUTELE COMUNITĂŢII ELENE DIN GALAŢI ADOPTATE ÎN ANII 1899 ŞI 1924

AUTHOR: Mariana-Delia POHRIB

THE STATUTES OF THE GREEK COMMUNITY OF GALATI, SETTLED IN 1899 AND 1924

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 127-148.

Abstract

Along the history, the Greek community, together with the other local communities, played an important role in the constitution of the economical, social, political, cultural and religious life of the town of Galati, a port situated in a border area.
The article briefly presents the Statute of the Greek Community of Galati, settled in 1899 and 1924, whose norms regulated the life of the community during the first half of the 20th century. The Statute is also viewed within the broad perspective of the historical realities of its age.

STATUTELE COMUNITĂŢII ELENE DIN GALAŢI ADOPTATE ÎN ANII 1899 ŞI 1924

Rezumat

Comunitatea elenă, alături de alte comunităţi locale, a jucat în decursul timpului un rol important în conturarea vieţii economice, sociale, politice, culturale şi religioase a oraşului Galaţi, oraş port situat în zonă de frontieră.
Articolul îşi propune o prezentare succintă a Statutelor Comunităţii Elene din Galaţi, adoptate în anii 1899 şi 1924, reglementări care aveau să guverneze viaţa comunităţii în prima jumătate a secolului al XX-lea, încercându-se totodată o încadrare în realităţile istorice.

Download