HUMAN STATES OF AWARENESS IN VIJÑANAVADA BUDDHISM (THE OPERATIONAL CONSCIOUSNESSES – PRAVRTTI VIJÑANA)

AUTHOR: Ovidiu-Cristian NEDU

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 459-496.

Abstract

After being engendered through the appropriating activity (upadana) of the mind (manas), applied to the universal experience of the storehouse consciousness (alayavijñana), the individual experience is constituted through the conjoint activity of the six “operational consciousnesses” (pravrtti vijñana): the five sensory consciousnesses and the mental consciousness (manovijñana). The brute sensory experience is projected by the five sensory consciousnesses, approximating the senses, but being rather some faculties (indriya), capacities, the potentiality of consciousness to engender some specific types of experience. In Vijñanavada, the sensory experience is totally devoid of concept (vikalpa), presenting itself as an amorphous flow of sensory inputs. Conceptualization is performed by the mental consciousness which, in an illusory manner, projects the categorically discriminated entities onto the sensory flow. Vijñanavada authors claim that the conceptually determined entities created by the mental consciousness (manovijñana) are purely fictitious, hence the mental consciousness projecting a totally illusory ontological sphere, which broadly comprises all the states of human awareness. Most of the human conscious experiences take place at the level of this conceptual sphere, this meaning that human awareness and the entire human drama involve mainly illusory entities.
Therefore, conceptual experience is severely flawed, firstly, because it is produced at the level of the limited individual self (atman), and, secondly, due to its fictitious character (vitatha).

STĂRILE DE CONŞTIENŢĂ, ÎN BUDHISMUL VIJÑANAVADA (CONŞTIINŢELE OPERAŢIONALE – PRAVRTTI VIJÑANA)

Rezumat

După ce a luat naştere în urma activităţii apropriatoare (upadana) a minţii (manas) aplicată experienţei universale a conştiinţei-depozit (alayavijñana), experienţa individuală se constituie prin activitatea conjugată a celor şase „conştiinţe operaţionale” (pravrttivijñana): cele cinci conştiinţe senzoriale şi conştiinţa mentală (manovijñana). Experienţa perceptuală brută este proiectată de către cele cinci conştiinţe senzoriale, echivalente aproximative ale simţurilor, dar reprezentând mai degrabă nişte facultăţi (indriya), capacităţi, potenţialitatea conştiinţei de a da naştere unor anumite tipuri de experienţă. În Vijñanavada, experienţa senzorială este întru-totul lipsită de concept (vikalpa), prezentându-se sub înfăţişarea unui flux amorf de impulsuri senzoriale. Conceptualizarea este operată de către conştiinţa mentală care, într-o manieră iluzorie, proiectează entităţi discriminate categorical asupra registrului fluxului senzorial. Autorii Vijñanavada susţin că entităţile determinate conceptual create de conştiinţa mentală (manovijñana) reprezintă pure ficţiuni, în felul acesta, conştiinţa mentală dând naştere unui registru ontologic în totalitate iluzoriu, care, în mare măsură, cuprinde toate stările de conştiinţă umană. Cele mai multe experienţe conştiente ale omului se produc la nivelul acestui registru ontologic fictiv, aceasta însemnând că întreaga dramă umană implică, în principal, obiecte iluzorii.
În felul acesta, experienţa conceptuală are un caracter radical alterat: în primul rând, deoarece este produsă la nivelul individual şi astfel preia toate limitaţiile condiţiei individuale (atman), şi, în al doilea rând, datorită caracterului său fictiv (vitatha).

Download