ROMAN RULE IN THE ODRYSIAN KINGDOM

AUTHOR: Isabela MIRON

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 7-14.

Abstract

This study focuses on the imposition of Roman domination upon the Odrysian Kingdom, highlighting the difficulties of the Romans in imposing their authority. The imposition of the Roman direct control over the Odrysian Kingdom was not easy. Given their large number, their bravery in battles, the Odrysians were a remarkable military force.

ROMAN RULE IN THE ODRYSIAN KINGDOM

Rezumat

Acest studiu tratează impunerea dominației romane în Regatul Odrys, evidențiind dificultățile întâmpinate de romani în impunerea autorității lor. Impunerea controlului direct al romanilor asupra Regatului Odrys nu s-a facut deloc ușor. Prin numărul lor mare, prin vitejia dovedită în lupte, odrysii reprezentau o forță militară incontestabilă.

Download