SPAŢIU PRIVAT ÎN ORAŞUL GALAŢI (1883-1914). ATITUDINI ŞI STĂRI DE SPIRIT

AUTHOR: Elena-Ingrid BAHAMAT

PRIVATE SPACE IN THE CITY OF GALAŢI (1883-1914). ATTITUDES AND STATES OF MIND

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 77-92.

Abstract

In order to get a real glimpse of the private space of the inhabitant of Galaţi, at the turn of the XIX-th and XX-th centuries, we have to investigate his life within his own house, to see him in the background of the ambiental fashion of the age and according to his own views of personal confort, according to his own financial condition. We also have to take notice of some of his attitudes inside the house (relations among the family members, relations between the family members and the neighbours, the compliance of his private life with the requirements of social interaction). We also have to take notice of his individual attitudes outside of the house, considered as a continously increasing opening of the private life towards the public life.

SPAŢIU PRIVAT ÎN ORAŞUL GALAŢI (1883-1914). ATITUDINI ŞI STĂRI DE SPIRIT

Rezumat

Pentru a putea avea o imagine cât mai fidelă cu privire la spaţiul privat al locuitorilor oraşului Galaţi, la întretăierea dintre secolele XIX şi XX, trebuie să aruncăm o privire asupra interiorului casei sale, să îl vedem pe acesta în contextul ambiental al epocii sale, context determinat atât de viziunile sale personale cu privire la confort cât şi de capacităţile sale financiare. Totodată, trebuie să luăm aminte la unele din atitudinile sale din interiorul casei (relaţiile cu ceilalţi membri ai familiei, relaţiile dintre membrii familiei şi vecini, racordarea vieţii private la condiţiile interacţiunii sociale). În egală măsură trebuie avute în vedere şi atitudinile pe care individul le are în afara casei, atitudini ce pot fi considerate drept o deschidere tot mai accentuată a vieţii private către social.

Download