SOSIREA MISIUNII MILITARE FRANCEZE CONDUSĂ DE GENERALUL HENRI M. BERTHELOT ÎN ROMÂNIA

AUTHOR: Constantin I. STAN

THE ARRIVAL OF THE FRENCH MILITARY MISSION LED BY THE GENERAL M. BERTHELOT TO ROMANIA

Danubius, XXV, Galaţi, 2007, pp. 197-226.

Abstract

The author deals with the difficulties faced by the Romanian army during its reorganization process and with the precious support offered to it by the general H. M. Berthelot – the leader of the French military mission to Romania, in the period 1916-1917.

L’ARRIVEE DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE CONDUITE PAR LE GENERAL HENRI M. BERTHELOT EN ROUMANIE

Résumé

L’auteur discute les difficultés que l’armée roumaine a eu dans sa réorganisation et l’appui consistent et bienvenu du général H.M. Berthelot – le chef de la Mission Militaire Française de Roumanie dans les années 1916-1917.

SOSIREA MISIUNII MILITARE FRANCEZE CONDUSĂ DE GENERALUL HENRI M. BERTHELOT ÎN ROMÂNIA

Rezumat

Autorul discută despre dificultăţile pe care le-a întâmpinat armata română pe parcursul procesului său de reorganizare şi despre sprijinul consistent şi binevenit pe care l-a oferit în această direcţie generalul H.M. Berthelot, şeful Misiunii Militare franceze în România, între anii 1916-1917.

Download