SCURTE REFERINŢE ISTORICE ALE IMOBILULUI DIN GALAŢI, STR. DOMNEASCĂ, NR. 102

AUTHOR: Marius MITROF

SOME SHORT HISTORICAL DATA REGARDING THE EDIFICE FROM NO. 102, DOMNEASCĂ STREET, GALAŢI

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 219-234.

Abstract

The building from no. 102, Domnească Street, Galaţi, imposing through its presence, but also having a certain discretion, conveyed by the sculpture of the facades, hides a still little investigated history. Nevertheless, the intent of the owner, to demolish the building, imposed the necessity to puruse some archive investigations in order to acquire the required data that could prevent the demolition of the palace looking like edifice.

Built along several stages, starting with the last two decades of the XIX-th century and until the fourth decade of the XX-th century, the edifice belonged to some owners that brought a noticeable contribution to the history of the town. After 1950, the edifice from no. 102, Domnească Street, hosted one of the most feared institution of those days: the Security of the State.

The present study represents the first step in bringing to the fore an edifice still little known.

SCURTE REFERINŢE ISTORICE ALE IMOBILULUI DIN GALAŢI, STR. DOMNEASCĂ, NR. 102

Rezumat

Imobilul din Galaţi, strada Domnească, nr.102, impunător prin prezenţă, dar cu o oarecare discreţie a plasticii faţadelor, ascunde între zidurile sale o istorie prea puţin cercetată. Doar intenţia proprietarului de a demola imobilul, a impus necesitatea răsfoirii documentelor de arhivă şi stabilirea câtorva repere istoriografice în dorinţa, firească, a unor iubitori de istorie de a salva de la dispariţie construcţia cu aspect de palat.

Construit în etape diferite, începând din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea şi până în deceniul IV al secolului al XX-lea, aparţinând unor proprietari care au contribuit într-o oarecare măsură la istoria oraşului, imobilul din str. Domnească, nr.102, a ajuns, după 1950, să adăpostească una dintre cele mai de temut instituţii din acea perioadă: Securitatea Statului.

Lucrarea de faţă constituie primul pas în a aduce în prim plan un imobil despre care se cunoştea prea puţin.

Download