POSIBILE IMPLICAŢII SPIRITUALE ALE PRODUCERII DE TEXTILE ÎN EPOCA BRONZULUI

AUTHOR: Dănuţ PRISECARU

SOME POSSIBILE SPIRITUAL IMPLICATIONS OF TEXTILE PRODUCTION, DURING THE BRONZE AGE

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 181-200.

Abstract

In this paper, we will try to find out the spiritual implications of textile production in the Bronze Age, examining the ways in which this could interfere with various other forms of community externalization. Thus, we will try to highlight the conditions in which the fabrics were stored and to illustrate this with examples of relevant discoveries from Europe. Finally, based on those findings, we will highlight the possible spiritual implications, related to the area between the Carpathian Mountains and the Prut River.

POSIBILE IMPLICAŢII SPIRITUALE ALE PRODUCERII DE TEXTILE ÎN EPOCA BRONZULUI

Rezumat

În această lucrare vom încerca să descifrăm implicaţiile spirituale ale producţiei de ţesături din epoca bronzului, analizând modalităţile în care aceasta poate interfera cu diverse forme de exteriorizare a comunităţilor. Astfel, vom încerca să evidenţiem condiţiile în care ţesăturile se păstrează şi vom ilustra acest tip de descoperiri cu exemple din spaţiul european. La final ne propunem ca, pe baza celor constatate, să evidenţiem posibilele implicaţii spirituale, reportat la spaţiul dintre Carpaţi şi Prut.

Download