CÂTEVA INFORMAŢII CU PRIVIRE LA INTERESELE PORTUGALIEI LA DUNĂREA DE JOS (1919 – 1940)

AUTHOR: Cristian CONSTANTIN

SOME INFORMATION REGARDING THE INTERESTS OF PORTUGAL AT THE LOWER DANUBE (1919-1940)

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 265-278.

Abstract

This study is based on some documents preserved in the diplomatic archives of the Consulate of Portugal in Galaţi. The issue of the Portuguese interests in the area of the Lower Danube has not been sufficiently treated in the Romanian historiography. The interest shown by the Portuguese political and economic circles for the trade and the navigation at the Lower Danube represented a constant element of the Romanian-Portuguese relations. Portugal wanted to turn the Romanian market into a market of its outlets. The economic relations between Romania and Portugal were not at the same level as those between the members of the European Commission of the Danube. The Sulina Channel was still the only way of access to and from the Danube for the commercial ships. Therefore, the ports from the Lower Danube had a major role in the foreign trade. This study aims at synthesizing the multitude of political and economic relationships that were created on the basis of the issue of the maritime Danube, between 1919 and 1940.

CÂTEVA INFORMAŢII CU PRIVIRE LA INTERESELE PORTUGALIEI LA DUNĂREA DE JOS (1919 – 1940)

Rezumat

Acest studiu se bazează pe câteva documente păstrate în arhivele diplomatice ale Consulatului Portugaliei din Galaţi. Problema intereselor portugheze din zona Dunării de Jos a fost tratată insuficient în istoriografia românească. Interesul manifestat de către cercurile politice și economice portugheze pentru comerțul și navigația de la Dunărea de Jos a reprezentat o constantă a relației româno – portugheze în perioada interbelică. Portugalia a vrut să transforme piața românească într-una a debuşeurilor sale. Relațiile economice dintre România și Portugalia nu au fost la același nivel ca cele ale membrilor Comisiei Europene a Dunării. Canalul Sulina era încă singura cale de acces la și de la Dunăre a navelor comerciale. În această situaţie, porturile Dunării de Jos au jucat un rol central pentru comerțul exterior. Acest studiu are ca scop sintetizarea multitudinii de relații politice și economice care se constituiau în jurul problemei Dunării maritime, între 1919 și 1940.

Download