ŞTIRI DESPRE „JUGUL” PENTRU OAMENI

AUTHOR: Paul PĂLTĂNEA

SOME INFORMATION ABOUT THE „YOKE” FOR HUMANS

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 511-516.

Abstract

The article deals with a little known torture instrument, whose usage is recorded even during the late Modern Age. The instrument is a „yoke”, on whicj the peasants found guilty of various delicts, either social or religious, and the war prisoners were yoked. Very few such objects survived until now-a-days; one of the surviving items was recovered from Galaţi county and is described in the present article.

ŞTIRI DESPRE „JUGUL” PENTRU OAMENI

Rezumat

Articolul discută despre un instrument de tortură mai puţin cuboscut, a cărui utilizare este atestată chiar până la sfârşitul modernităţii. Este vorba despre „jug”, la care erau puşi ţăranii care se făceau vinovaţi de diferite delicte, atât de ordin social cât şi religios, sau prizonierii de război. Din această categorie de obiecte au mai supravieţuit foarte puţine exemplare până în ziua de astăzi, unul din ele provenind din judeţul Galaţi şi făcând obiectul descrierii în prezentul articol.

Download