LE SITE NEGRILEŞTI – LA COUR DE L’ÉCOLE. LE POINT „LA CENTRALE THERMIQUE”

AUTHOR: Costel ILIE, Mircea NICU, Adrian ADAMESCU, Paul CIOBOTARU

“NEGRILEŞTI – SCHOOLYARD” SITE. THE „HEATING STATION” POINT

Danubius, XXVIII, Galaţi, 2010, pp. 267-282.

Abstract

The archaeological research made in the years 2009-2010 at “Negrileşti – Schoolyard” site, in Negrileşti, Galaţi County, had a preventive nature focusing on a precise location, called the “Heating Station”. The area where the heating station will be built was researched by investigating six units of digging that covered 124 m2.
Twenty archaeological structures (three dwellings, fourteen sewage pits, an oven, a hearth and an archaeological complex) were observed and dated, based on the ceramic material, to the later part of the Age of Bronze and to the third and fourth centuries after Christ. Nine pits, a dwelling and the complex, which contains pottery and animal bones, belong to the later part of the Age of Bronze (Noua Culture). Two dwellings, 5 pits, the hearth and the oven belong to a level of habitation specific to the Sântana de Mureş-Černjachov culture.
The research at the „Heating Station” allowed the obtainment of a rich archaeological, ceramic and, especially, osteological material that confirms that the area situated on the river Bârlad was inhabited in the two historical periods already mentioned.

SITUL NEGRILEŞTI – CURTEA ŞCOLII PUNCT „CENTRALA TERMICĂ”

Rezumat

Cercetările arheologice desfăşurate în perioada 2009-2010 la Negrileşti – Curtea Şcolii au avut un caracter preventiv, fiind focalizate asupra unui obiectiv precis, denumit „Centrala Termică”. Zona în care urmează a fi construită centrala electrică a fost cercetată prin efectuarea a şase casete, care au acoperit o suprafaţă de 124 m2.
Au fost identificate 20 de obiective arheologice (trei locuinţe, 14 gropi menajere, un cuptor, o vatră şi un complex arheologic) care, pe baza materialului ceramic, au fost datate către finalul Epocii Bronzului şi în secolele III-IV, d. Chr. Nouă gropi, o locuinţă şi complexul, care cuprinde ceramică şi oase de animale, aparţin culturii Noua, de la sfârşitul Epocii Bronzului. Două locuinţe, cinci gropi, vatra şi cuptorul aparţin nivelului de locuire al culturii Sântana de Mureş – Cerneahov.
Cercetările de la punctul „Centrala Termică” au permis prelevarea unui bogat material arheologic, ceramică şi, mai ales, resturi osteologice, care confirmă faptul că regiunea râului Bârlad a fost locuită pe parcursul celor două perioade istorice amintite anterior.

Download