MĂRTURII SIGILARE DIN FONDUL DE ARHIVĂ AL COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII (1856-1949)

AUTHOR: Adrian POHRIB

SEAL ITEMS FROM THE ARCHIVE FUNDS OF THE EUROPEAN COMMISSION OF THE DANUBE (1856-1949)

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 497-516.

Abstract

The article attempts a presentation of the seals used by the European Commission of the Danube (1856-1949), along its existence. The study also includes a brief historical account of the most important international institution that existed at the mouths of the Danube during the second half of the XIX-th century and the beginning of the XX-th.
The seals and the seal matrices were identified within the archive fund of the European Commission of the Danube and in the „Seal Matrices” collection, both preserved at Galati County Service of the National Archives.

MĂRTURII SIGILARE DIN FONDUL DE ARHIVĂ AL COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII (1856-1949)

Rezumat

Articolul face o prezentare a sigiliilor utilizate de Comisia Europeană a Dunării (1856-1949), de-a lungul existenţei sale. De asemenea, studiul include un scurt istoric al celei mai importante instituţii internaţionale care a funcţionat la gurile Dunării în timpul celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX şi la începutul secolului XX.
Sigiliile şi matricile sigilare prezentate au fost identificate în fondul arhivistic al Comisiei Europene a Dunării şi în colecţia „Matrici Sigilare”, ambele păstrate la Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale.

Download