SFINŢI ŞI EROI, RĂZBOI ŞI PACE ÎN ORIZONTUL ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI. O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

AUTHOR: George ENACHE

SAINTS AND HEROES, WAR AND PEACE. A ROMANIAN ORTHODOX HISTORICAL PERSPECTIVE

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 451-492.

Abstract

In the Orthodox tradition, there is no systemic theory on the issue of war. Some contemporary authors attempted to deduce a theory and to establish Orthodox regulations concerning war, but, in most cases, these attempts proved to be only personal reconstructions, based upon a pattern.

This is the reason why historical research proves to be useful; it evinces all the concrete ways the Orthodox world dealt with war, in various temporal and spatial contexts.

My research focuses on the perspective Romanian Orthodoxy has had upon war, from the creation of the Romanian states (in the XIV-th century) until today. The organisation of the Orthodoxy into national churches, each having its own evolution, makes this attempt legitimate.

My paper does more than selecting the references to war from the documents. The problem of war has never been an autonomous issue, but it is closely connected to the fate of a community, to the choices it makes, according to its major aspirations, to the ways the community represents itself and relates itself to the others. Therefore, war is discussed in the broader context of the relations between religion, church, society and state.

SFINŢI ŞI EROI, RĂZBOI ŞI PACE ÎN ORIZONTUL ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI. O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

Rezumat

În tradiția ortodoxă nu există o teorie sistematică cu privire la problema războiului. Unii autori contemporani au încercat să deducă o teorie și să stabilească norme ale războiului din perspectivă ortodoxă, însă aceste încercări s-au dovedit de multe ori reconstrucții personale, pornite de la un anumit tipar.

Din acest motiv, cercetarea istorică este utilă, deoarece ea pune în evidență toate modalitățile de raportare a lumii ortodoxe la problematica războiului, în diverse contexte, spațiale și temporale.

Cercetarea mea se concentrează pe perspectiva ortodoxiei românești asupra războiului, de la formarea, în secolul al XIV-lea, a statelor românești, până astăzi.  Organizarea ortodoxiei în biserici naționale, cu evoluții specifice, legitimează o astfel de abordare.

Nu am căutat doar să selectez din documente referirile la război. Problematica războiului nu este niciodată autonomă, ci este strâns legată de destinul unei comunități, de alegerile pe care aceasta le face, în funcție aspirațiile majore ale comunității, de felul cum se reprezintă pe sine comunitatea respectivă și de cum se raportează această comunitate la ceilalți. Din acest motiv, războiul este discutat în cadrul mai larg al relației religie-biserică-societate-stat.

Download