ЭТНИЧЕСКИЕ TРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА СТАРООБРЯДЦЕВ ПОДУНАВЬЯ (ПОПЫТКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА)

AUTHOR: Natalia PETROVA

RITES PERTAINING TO THE WEDDING CEREMONIAL OF THE OLD-BELIEVERS FROM THE UKRAINIAN DANUBE REGION (AN ATTEMPT OF A COMPARATIVE ANALYSIS)

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 441-450.

Abstract

The original group of Russian old-believers appeared on the Ukrainian ethnographic map in the 17th-18th centuries, as a consequence of their protest against the church reform attempted by the Patriarch Nikon. The wedding customs of the Russians were paid much attention by the ethnologists, being characterized by a high degree of diversity. The main reasons that account for their diversity are the fact that the Russian population migrated to the South from various regions of Eurasia and also the varied degree of them adopting elements from the wedding ceremonial of the indigenous people.

According to our observations, the wedding ceremony of the Russian old-believers from the Odessa region (the Lypovans) has its origins in the Southern parts of Russia.

OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE NUNTĂ LA LIPOVENII DIN ZONA DUNĂREANĂ A UCRAINEI (ÎNCERCARE DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ)

Rezumat

Lipovenii au apărut pe teritoriul actual al Ucrainei în secolele 17-18, ca urmare a protestului lor împotriva reformei bisericii încercată de Patriarhul Nikon. Obiceiurile de nuntă ale rușilor au beneficiat de atenția etnologilor, fiind caracterizate printr-un grad ridicat de diversitate. Principalul motiv pentru această diversitate o reprezintă faptul că populația rusească a migrat spre sud din diferite regiuni ale Eurasiei, adoptând elemente  din ceremonialul de nuntă al popoarelor indigene.

În conformitate cu observațiile noastre, ceremonialul de nuntă al lipovenilor din regiunea Odesa își are originea în părțile sudice ale Rusiei.

Download