THE RESTORATION OF A POLISH CAVALRY SWORD, FROM THE MIDDLE OF THE XVIIth CENTURY

AUTHOR: Corneliu MORARU

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 357-364.

Abstract

This article describes the restoration process a Polish cavalry sword from the middle of the XVII-the century, belonging to the patrimony of the National Military Museum, Bucharest. It underlines the restoration operations and the conservation of the object.

RESTAURAREA UNEI SPADE POLONEZE DE CAVALERIE, DE LA MIJLOCUL SECOLULUI XVII

Rezumat

Articolul descrie procesul de restaurare a unei spade de cavalerie poloneze datând de la mijlocul secolului al XVII-lea, aparţinând patrimoniului Muzeului Naţional Militar, Bucureşti. Se scot în evidenţă operaţiunile de restaurare şi de conservare aplicate obiectului

Download