CERCETĂRI ARHEOLOGICE RECENTE ÎN SITUL RÂPA GLODULUI, COMUNA CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI

AUTHOR: Costel ILIE

RECENT ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES AT THE „RÂPA GLODULUI” SITE, CAVADINEŞTI, GALAŢI COUNTY

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 201-220.

Abstract

The 2013 research campaign focused only on two excavation units, which generated evidence suggesting that a greater area was habitated than previously observed, during the 1957-1958 research.

The 2013 research campaign was conducted by opening two units of digging (S1 – 10m/2m and Cas.1 – 2m/2m), situated south-west from the research undertaken in 1957-1958. S1 uncovered three complexes, two partial dwellings (Noua Culture) and a sewage pit (4th century AD). In Cas.1, various ceramic fragments (8th to 10th centuries AD) were discovered. Additionally, a topographic analysis was undertaken for the „Râpa Glodului” site (topographic uplift).

In 2014, the research led to the opening of another unit of digging (S2 – 10m/4m) that unveiled two sewage pits, one containing archaeological material belonging to Noua Culture and the other containing material belonging to Sântana de Mureş-Černjachov culture.

CERCETĂRI ARHEOLOGICE RECENTE ÎN SITUL RÂPA GLODULUI, COMUNA CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI

Rezumat

În campania anului 2013 au fost cercetate doar două unităţi de săpătura care au permis punerea în evidenţă a unor mărturii de locuire şi în alte puncte ale sitului faţă de cele cercetate în anii 1957-1958.

Cercetarea efectuată în anul 2013 s-a realizat prin deschiderea a două suprafeţe de săpătură, o secţiune (S1 – 10m/2m) şi o casetă (Cas.1 – 2m/2m), amplasate la S-V de cercetările din anii 1957-1958. În secţiune au fost surprinse şi cercetate un număr de 3 complexe, parţial două locuinţe, specifice culturii Noua şi o groapă menajeră din sec. IV p. Chr. În casetă au fost descoperite fragmente ceramice datate în secolele VII-X. A fost realizată şi ridicarea topografică a sitului „Râpa Glodului”. În anul 2014 a fost cercetată secţiunea S2 (10m/4m) în care au fost puse în evidenţă două gropi menajere, una cu material arheologic caracteristic culturii Noua şi cealaltă cu materiale specifice culturii Sântana de MureşČernjachov.

Download