DESCOPERIRI ARHEOLOGICE RECENTE ÎN SITUL NEGRILEŞTI, JUD. GALAŢI

AUTHOR: Costel ILIE, Paul CIOBOTARU, Mircea NICU

RECENT ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN THE SITE NEGRILEŞTI, GALAŢI COUNTY

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp.119-154.

Abstract

The archaeological site “Negrileşti – The Schoolyard”, investigated for the first time in 1981, has offered, in the past few years, numerous archaeological items which suggest that the area situated next to the basin of Bârlad River has been continuously inhabited by humans, from the Early Neolithic until the present days.

The researches carried out in 2014 led to the opening of six new excavation surfaces, two excavation units in the area D7-E6 (“Stadium”) and four excavation units in the area C3-C4 (“At Deck” and “Pine”). In the area D7-E6, the excavations unearthed the stone foundation of a water pool and clay pipes that were integral parts of the water adduction system (from the “Ţimpoca” hill to the boyar’s manor – 19th Century AD).

In the four excavation units opened in the area C3-C4, Cas.1/2014, Cas.2/2014, Cas.3/2014, Cas.4/2014, 35 housing complexes, dated in the Neolithic, the Bronze Age, the 4th Century AD and the 8th – 10th Century AD, and artefacts from the 19th Century AD were unearthed. The 35 housing complexes have been identified as follows: 21 sewage pits, two provision pits, four fire installations, four dwellings and four repositions of archaeological materials.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE RECENTE ÎN SITUL NEGRILEŞTI, JUD. GALAŢI

Rezumat

Situl arheologic Negrileşti-Curtea Şcolii, cercetat pentru prima dată în anul 1981, oferă în ultimii ani numeroase mărturii arheologice care dovedesc o locuire umană continuă din neoliticul timpuriu până în epoca contemporană în acest areal situat în bazinul Bârladului.

Cercetarea efectuată în anul 2014 a dus la deschiderea a 6 suprafeţe de săpătură, două casete în sectorul D7-E6 („Stadion”) şi 4 casete în sectorul C3-C4 („La Punte” şi „Pin”). În sectorul D7-E6 a fost pusă în evidenţă fundaţia din piatră a unui bazin de apă şi conducte din lut ce făceau parte din sistemul de aducţiune a apei, din dealul „Ţimpoca” spre conacul boieresc, din secolul al XIX-lea.

În cele patru unităţi de săpătură, deschise în sectorul C3-C4, Cas.1/2014, Cas.2/2014, Cas.3/2014, Cas.4/2014, au fost descoperite un număr de 35 complexe de locuire datate în neolitic, epoca bronzului, perioada secolelor IV p.Chr. şi VIII-X p. Chr., precum şi artefacte din secolul al XIX-lea. Din cele 35 de complexe un număr de 21 sunt gropi menajere, 2 sunt gropi de provizii, 4 sunt instalaţii de foc, 4 locuinţe, iar 4 sunt depuneri de materiale arheologice.

Download