DESCOPERIRI ARHEOLOGICE RECENTE ÎN SITUL „NEGRILEŞTI-CURTEA ŞCOLII”, COMUNA NEGRILEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

AUTHOR: Costel ILIE

RECENT ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN THE „NEGRILEŞTI-SCHOOL YARD” SITE, NEGRILEȘTI, GALAŢI COUNTY

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 7-64.

Abstract

During the last years, the archaeological site Negrilești – School Yard, firstly investigated in 1981, offered many archaeological testimonies that point to its continuous inhabitation, from the Early Neolithic until the Contemporary Age. Between 2007-2014, some preventive archaeological researches were carried on, which unearthed several dwelling complexes, fire installations, waste pits, tombs, all dated in the early Neolithic (Starčevo-Criș civilisation), Bronze Age (Noua civilisation), the IV-th century AD (Sântana de Mureş-Černjachov civilisation), the period between the VIII-th and the X-th centuries, the Middle Age and the Modern Age.

The researches carried in 2015 meant the opening of 11 digging units: eight sections and boxes in the sectors topo B5, B6 – C5, C6 („The School Yard – Playground”) and three boxes in the sector topo C3 („The Pine”).

The investigation of the sectors topo B5, B6 – C5, C6 was prompted by the intentions of the local authorities to build a metal net fence around the playground of the school. In the eight digging units of the section („The School Yard – Playground” (SM2/2015, SM3/2015, SM4/2015, SM5/2015, Cas.1/SM3/2015, Cas.2/SM3/2015, Cas.3/SM5/2015, Cas.4/SM5/2015) 31 archaeological complexes were unearthed, containing archaeological materials pertaining to the Bronze Age (Noua civilisation), post-Roman age (Sântana de Mureș-Černjahov civilisation) and to the VIII-th – X-th centuries. Some traces of stonework and four installations from the Modern Age were also revealed.

In the sector C3 („The Pine”), three digging units were investigated (Cas.1/2015, Cas.2/2015 and Cas.3/2015), where 40 archaeological complexes were unearthed, dating from the Bronze age, IV-th century AD, VIII-th – X-th centuries AD and also some items from the XIX-th century. There were investigated two dwelling complexes, one from the Bronze Age and one from the IV-th century AD, and several fire installations, such as an oven for baking potterz, dating from the IV-th century AD.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE RECENTE ÎN SITUL „NEGRILEŞTI-CURTEA ŞCOLII”, COMUNA NEGRILEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

Rezumat

Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, cercetat pentru prima dată în 1981, oferă în ultimii ani numeroase mărturii arheologice care dovedesc o locuire umană continuuă, din neoliticul timpuriu până în epoca contemporană, în acest areal situat în bazinul Bârladului. Între anii 2007-2015, au fost organizate cercetări arheologice preventive, care au pus în evidență locuințe, instalații de foc, gropi menajere, morminte, datate în neoliticul timpuriu (cultura Starčevo-Criș), epoca bronzului (cultura Noua), secolul IV p. Chr. (cultura Sântana de Mureş-Černjachov), secolele VIII-X, perioada medievală și modernă.

Cercetarea efectuată în anul 2015 a dus la deschiderea a 11 suprafeţe de săpătură, opt secțiuni și casete în sectoarele topo B5, B6 – C5, C6 („Curtea Școlii- Teren sport”) și a trei casete în sectorul topo C3 („Pin”).

Cercetarea din sectoarele topo B5, B6 – C5, C6 a fost determinată de intenţia autorităților locale de a realiza o împrejmuire cu plasă metalică a terenului de sport pe care se derulează activitățile de educație fizică a elevilor școlii din comună. În cele opt suprafețe deschise în sectorul „Curtea Școlii- Teren sport” (SM2/2015, SM3/2015, SM4/2015, SM5/2015, Cas.1/SM3/2015, Cas.2/SM3/2015, Cas.3/SM5/2015, Cas.4/SM5/2015) au fost descoperite 31 de complexe, din care a rezultat material arheologic specific epocii bronzului (cultura Noua), perioadei post-romane (cultura Sântana de Mureș-Černjahov) și cea a secolelor VIII-X. Au mai fost puse în evidență câteva urme de zidărie și patru amenajări din epoca modernă.

În sectorul C3 („Pin”) au fost cercetate trei unități de săpătură, Cas.1/2015, Cas.2/2015 și Cas.3/2015, care au permis descoperirea unui număr de 40 complexe arheologice, datate în epoca bronzului, perioada secolelor IV p. Chr. şi VIII-X p. Chr., precum și artefacte din secolul al XIX-lea. Au fost cercetate două locuințe, una din epoca bronzului și alta din secolul IV p. Chr., precum și instalații de foc, între care și un cuptor pentru ars ceramică din secolul IV p. Chr.

Download