REALITES GEOPOLITIQUES DU DANUBE MARITIME (1774-1800)

AUTHOR: Maria Magdalena TULUŞ

GEOPOLITICAL REALITIES OF THE MARITIME DANUBE(1774-1800)

Danubius, XXVIII, Galaţi, 2010, pp. 33-58.

Abstract

During the second half of the XVIIIth century, the territory of the Romanian Principalities acquired a higher geopolitical and geostrategical importance, consequent to the fall of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire was passing through a deep political crisis which incurred some noticeable territorial losses. Within this context, the political and judiciary statute of the Romanian Principalities, being under Ottoman suzeranity, represented a crucial issue in defining the role played by the Romanian Principalities in the international relations.
The distribution of the territories left from the Ottoman Empire, including the Romanian Principalities, was known as the „Oriental Question”. Triggered by the Peace from Karlowitz (1699), between the XVIIIth and the XIXth centuries, the Oriental Question was brought, by the great powers, to the fore of the European relations, with the aim of avoiding a disturbance of the balance of powers on the continent.
The cancellation of the Turkish monopoly upon the traffic of goods on the Danube, along with the emergence of the big steam-powered ships, able to perform heavy transports an lower prices, intensified the trade on the Danube. The Romanian Principalities turned into markets for the English, Austrian, Russian and Greek commodities.
The political consequences of this new economical situation were: Moldavia and Vallachia regained their autonomy and they initiated a process on institutional reorganization, aiming at modernization. This outstanding step in their evolution cannot be analyzed without considering the mouths of the Danube, as an element of utmost geopolitical and geostrategical importance, in the context of the dissolution of the Turkish Empire and of the distribution of its European inheritance

REALITĂŢI GEOPOLITICE ALE DUNĂRII MARITIME (1774-1800)

Rezumat

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, teritoriul Principatelor române a căpătat o importanţă geopolitică şi geostrategică evidentă, urmare a decăderii Imperiului otoman. Poarta a cunoscut o profundă criză politică, reflectată, de altfel, prin mari pierderi teritoriale. În acest context, statutul politico-juridic al Principatelor române, aflate sub suzeranitate otomană, reprezintă o problemă fundamentală pentru înţelegerea locului acestora pe scena relaţiilor internaţionale.
Împărţirea moştenirii otomane, inclusiv a Principatelor române, a fost cunoscută în cancelariile marilor puteri drept „chestiunea orientală”. Declanşată efectiv odată cu pacea de la Karlowitz (1699), chestiunea orientală a fost propulsată de marile puteri în prim-planul relaţiilor europene între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, din dorinţa de a nu afecta echilibrul de forţe pe continent.
Desfiinţarea monopolului turcesc asupra mărfurilor ce circulau pe Dunăre, coroborată cu apariţia vaselor mari, cu aburi, ce puteau transporta mari cantităţi de mărfuri, la preţuri mai mici, a determinat o intensificare a creşterii comerţului în bazinul fluviului. Principatele române au devenit pieţe de desfacere pentru produsele finite englezeşti, austriece, ruseşti şi greceşti.
Urmările politice a acestor noi realităţi economice au fost: recâştigarea autonomiei Moldovei şi a Ţării Româneşti şi începutul unui proces de reorganizare instituţională în sensul modernizării lor. Acest uriaş salt nu poate fi conceput, fără a lua în considerare gurile Dunării ca factor de maximă importanţă geopolitică şi geostrategică, pe fondul disoluţiei Imperiului otoman şi a împărţirii moştenirii sale europene.

Download