Danubius XXVI

Articole publicate

.

Paul CIOBOTARU, Daniela ALECSĂ, Un pumnal scitic descoperit la Buciumeni, judeţul Galaţi

Decebal NEDU, Apulia între Roma, Tarentum şi Liga Samnită (326 a.Chr.-316 a.Chr.)

Costin CROITORU, Cupe de sticlă descoperite în mediul Sântana de Mureş de la est de Carpaţi

Eugen DRĂGOI, Preotul Nicolae Dragoş din Galaţi şi cronica sa

Paul PĂLTĂNEA, Contribuţii la istoria spitalelor din Galaţi până la 1918

Ingrid – Elena BAHAMAT, Spaţiu privat în oraşul Galaţi (1883-1914). Atitudini şi stări de spirit

Constantin ARDELEANU, Publicistica savantului Nicolae Petrescu şi cauza naţională în anii formării României Mari

Maria – Magdalena TULUŞ, Aspecte privind evoluţia porturilor şi căpităniilor portuare dunărene, între anii 1878 – 1916

Alexandru DUŢĂ, Un document privind amenajarea pentru navigaţie a râului Prut la începutul secolului al XX-lea

Arthur TULUŞ, Regimul juridic al Dunării în negocieri şi acorduri internaţionale după sfârşitul conflagraţiei mondiale până în preajma Conferinţei dunărene de la Belgrad (1945-1948)

Nicolae BACALBAŞA, Generalul Al. N. Narbut, Jurnal de campanie în Dobrogea (1877)

Neculai STAICU-BUCIUMENI, Marele om politic Nicolae Filipescu şi ctitoria sa de la Mănăstirea Dealu

Cristian Ovidiu NEDU, Aitareya Upanisad (Studiu introductiv, traducere şi note)

Lucian PETROAIA, 330 de ani de la tipărirea Liturghierului Sfântului Mitropolit Dosoftei, la Iaşi, 1679

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Note bibliologice privind Biblie. N.T. Tetraevangheliar, Alep, 1708

Anca – Elisabeta TATAY, Incursiune în gravura cărţii româneşti vechi de la Buda (1780-1830)

Olimpia MITRIC, Din istoria cercetării cărţii vechi în Bucovina istorică

Radu Ştefan VERGATTI, Umanismul românesc şi Nicolae Spătarul Milescu

Klaus BOCHMANN, Dimitrie Cantemir – reprezentant al culturii europene

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Opera lui Dimitrie Cantemir. Breviar bibliografic adnotat

Victor GHILAŞ, Tradiţia muzicală în familia Cantemir

Elena TIRZIMAN, Dina PALADI, Dimitrie Cantemir şi Antioh Dimitrievici Cantemir în documente aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României

Nicolae KOPANEV, О первыҳ изданияҳ Сатир А. Кантемира

Oana DUGAN, Actualitatea informaţiilor prezentate de Nicolae Spătaru-Milescu în Jurnal de călătorie în China şi Descrierea Chinei