Danubius II-III

Articole publicate

.

M. BRUDIU, Două descoperiri paleolitice în judeţul Galaţi

M. PETRESCU-DÂMBOVIŢA, Unele probleme privind legăturile culturii Cucuteni cu culturile  neo-eneolitice din sud-estul Europei

ANTON NIŢU, Reprezentări antropomorfe pe ceramica de tip Gumelniţa A

ION T. DRAGOMIR, Contribuţii la cunoaşterea aspectului cul­tural Stoicani-Aldeni (Săpăturile de la Lişcoteanca, ju­deţul Brăila, şi Băneasa, judeţul Galaţi)

M. BRUDIU, Ateliere de cioplire a pietrei în culturi postpaleolitice, descoperite în judeţul Vrancea

ION T. DRAGOMIR, Cavalerul Trac de la Tirighina-Bărboşi

SILVIU SANIE, Medalioane şi tipare romane descoperite la Tirighina-Bărboşi

I. TODERAŞCU, Construcţii navale la şantierul din Galaţi în ul­timul sfert al  secolului al XVIII-lea

A. MACOVEI, Ştiri noi referitoare la primul ziar comercial mol­dovenesc – „Dunărea”

PAUL PĂLTĂNEA, Alexandru Ioan Cuza şi Galaţii

PAUL PĂLTĂNEA, Noi contribuţii la biografia lui Costache Negri

EMERIC MIHALY, SARA MIHALY, Contribuţii la istoria meşte­şugurilor din Galaţi, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

EMERIC MIHALY, SARA MIHALY, Organizaţii profesionale ale muncitorilor din Galaţi, de la sfârşitul secolului al XIX-lea

A. LOGHIN, M. GH. MORĂRAŞU, Cu privire la însemnătatea hotărârilor Conferinţei de la Galaţi (1907) în problema or­ganizării politice a clasei muncitoare din România

M. GUZIEC, Câteva aspecte din viaţa economică a oraşului Galaţi în  perioada august 1944 – martie 1945

M. BRUDIU, L. BRUDIU, Motive ornamentale din zona Brateş