Danubius XXXIV

Articole publicate

.

Arheologie

Costel Ilie
Descoperiri arheologice recente în Situl „Negrileşti-Curtea Şcolii”, comuna Negrileşti, judeţul Galaţi

Istorie modernă

Cristian Constantin
Comerţul exterior cu cereale în regiunea Dunării de Jos – de la piaţa otomană la capitalismul occidental (1829-1853)

Cristian Dragoş Căldăraru

O catagrafie inedită a Bisericii Sfântul Nicolae din Brăila (1838-1856)

Mihaela Munteanu

Miza dunăreană în timpul războiului de independenţă (1877-1878)

N.N. Dianova
Hаучно-исторический аспект деятельности православного духовенства Бессарабии (конец ХІХ – начало ХХ вв.)

Pr. Eugen Drăgoi
Biserici şi slujitori covurluieni în documente inedite

Claudiu Sachelarie
Brăila, în anii neutralităţii (1914-1916). O abordare din perspectiva presei brăilene

Istorie contemporană

Mariana-Delia Pohrib
Oraşul Galaţi în timpul primariatului lui Ştefan H. Ştefan (ianuarie 1925 – iulie 1926). Referinţe bibliografice din colecţia „Documente” din cadrul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

Marius Mitrof
Scurte referinţe istorice ale imobilului din Galaţi, str. Domnească, nr. 102

Irina Motornaia
Положение немцев в Транснистрии (1941 – 1944 гг.)

David Mokham
Former Southern Cameroons: between Nationalism and Secessionism (1959-2012)

Istoria culturii

Arthur  Viorel Tuluş
Sinagogile Comunităţii israelite din Galaţi

Mihaela Damian

I.Valerian şi „Viaţa Literară”

Raluca Cristina Sarău

Modernite et intemporalite chez Brâncuşi. La sagesse de la terre. Le baiser

Ovidiu Nedu

Taittiriya-Upaniṣad (traducere adnotată)

Alexander Pereverzev

The Mīmāmsā View of Karma and the Summun Bonum of Human Existence

Costel Cioancă
Hermeneutica obiectelor magice din basmul fantastic românesc

Natalia Petrova
Этнические tрадиции и особенности свадебного обряда старообрядцев Подунавья (попытка сравнительного анализа)

George Enache
Sfinţi şi eroi, război şi pace în orizontul ortodoxiei româneşti. O perspectivă istorică

Patrimoniu. Muzeologie

Ingrid Bahamat
O casetă a Zulniei Negri-Sturdza (dăruită de Regina Elisabeta a României), din colecţia Muzeului de Istorie Paul Păltănea Galaţi

Corneliu Moraru

Restaurarea şi conservarea a două pistoale cu cremene, din secolul XIX, şi a unei cutii muzicale marca „Mira”, din secolul XX

Restitutio

Paul Păltănea
Ştiri despre “jugul” pentru oameni

George Andonie

Două personalităţi militare din zona Galaţiului. Generalul Luca Andonie (1872-1959) şi comandorul Calistrat Andonie (1885 – 1964)

Cronici şi recenzii

O sărbătoare a operei. Profesorul doctor Aurel Sasu, un arhitect al istoriei culturii române contemporane (Virgil Nistru Ţigănuş)

„Momente” de vrednicie arhierească (Lina Codreanu)