Danubius XXX

Articole publicate

.

ARHEOLOGIE. ISTORIE ANTICĂ

Costel ILIE, Paul CIOBOTARU, Mircea NICU, Adrian-Ionuţ ADAMESCU, Ovidiu- Soleriu COTOI, Daniela ALECSĂ

Descoperiri recente în situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi

Adrian-Ionuţ ADAMESCU

Notes on Several Older Discoveries from the South-East of Moldavia. The Archaeological Finds from Lunca, Galaţi County

Gabriel JUGĂNARU, Florin TOPOLEANU, Adrian-Ionuţ ADAMESCU, Valentin Aurel PARNIC

Galaţi – Cartierul Dunărea. Raport de cercetare arheologică preventivă – 2011

Decebal NEDU

Problems of the Third Samnite War (299 – 290 B.C.)

 

ISTORIE MEDIEVALĂ

Mariusz Wiesław KACZKA

Unpublished Letters of Constantin Brâncoveanu and Constantin Stolnicul Cantacuzino, from the Polish Archives

 

ISTORIE MODERNĂ

Nicolae IONIŢĂ

Imaginea societăţii româneşti în documente diplomatice germane între Independenţă şi răscoala de la 1907

Cătălin NEGOIŢĂ

The Military Campaign of Romania in Bulgaria (1913)

Dan RÂPĂ-BUICLIU

O cronologie a vieţii teatrale şi muzicale în oraşul Galaţi, în perioada 1878-1900, reflectată în presa vremii

Eugen DRĂGOI

Cine şi când a dărâmat biserica domnească „Sf. Dimitrie“ din Galaţi? Mărturii inedite

Marius MITROF

Brief Historical and Architectural References. The House at 103 Domnească Street, at the corner of Basarabiei Street, Galaţi City

 

ISTORIE CONTEMPORANĂ

Тарас ВИНЦКОВСКИЙ

Общественно-политическая жизнь Втаврической губернии во время революции 1917 года: этнополитический аспект (по материалам Симферопольской газеты «Южные Ведомости»)

Vitalie PONOMARIOV

Considerations regarding the Communist Activity in Bessarabia between 1918 and 1921

Arthur TULUŞ

Aspecte comparative privind integrarea comunităţilor evreieşti din jurul gurilor Dunării în structurile României interbelice: sudul Basarabiei versus vechiul Regat

George ENACHE

Strategies of Infiltrating and Attracting the Religious Cults into Collaboration Devised by the Romanian pro-Communist Authorities during the 1945-1947 Interval, with a Special Focus on the Case of the Romanian Orthodox Church

Bouba MAMOUDOU

La „Révolution du Jasmin” et ses déclinantes: entre conquête des libertés et espérance d’une vulgarisation de la démocratie en Afrique

 

ISTORIA CULTURII

Cristina SPINEI

Jewish and German-Jewish Cultural-Social Dimensions in the Historical Bukovina

Ovidiu NEDU

Vasubandhu, Vijnaptimatratasiddhi. Trimsikakarika (Stabilirea existenţei unice a ideaţiilor. Tratatul în 30 de versete)

 

ŞTIINŢE AUXILIARE

Laurenţiu-Ştefan SZEMKOVICS

Matrice sigilare aparţinând poliţiei oraşului Galaţi (1867-1872)

 

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

Apostol Stan, Istorie şi politică în perioada comunistă, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010, în colecţia Istoria timpului prezent,coordonată de Adrian Cioroianu, 423 p. (Mihaela DAMIAN)

Cristian Dragoş Căldăraru, Biserica fortificată „Precista” – monument de cultură românească, Editura Partener, Galaţi, 2010, 130 p. (Virgil Nistru ŢIGĂNUŞ)

Florin Marinescu, Η Tpaπεzoυντιακη οικογενια Moυρoυζη. Γενεαλογικη μελετη [Familia Moruzi din Trapezunt. Studiu genealogic)Tesalonic, 2011, 492 p. + 1 pl. (pr. Eugen Drăgoi)

Dragoş Şesan, Glosar de cuvinte rare şi uitate, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, 148 p. (Virgil Nistru ŢIGĂNUŞ)