Danubius XXV

Articole publicate

.

Gabriel TALMAŢCHI,  Circulaţia monedelor nord-pontice în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră (secolul VI a.Chr. – I p.Chr.)

Paul CIOBOTARU, Consideraţii privind documentarea ritului înhumaţiei la carpi

Cristina PARASCHIV – TALMAŢCHI, Consideraţii privind motivul decorativ ceramic din zona carpato-danubiano-pontică (sec. VIII-XI) (II)

Mircea NICU, Costel ILIE, Tezaurul monetar medieval descoperit la Ţepu, judeţul Galaţi

Paul PĂLTĂNEA, Toponime dispărute din bazinul pârâului Covurlui

Costin CROITORU, Pamfil Polonic şi cercetarea „troianelor” din sudul Moldovei

Costin CROITORU, Mărturii asupra conştiinţei romanităţii la români reflectate în publicaţiile secolului al XIX-lea

Bernd H. KORTSCHAK, Canalul Rin – Main – Dunăre. Un vis devenit realitate

Elena-Ingrid BAHAMAT, Spaţiu public în oraşul Galaţi (1883-1914). Atitudini şi stări de spirit

Constantin I. STAN, Sosirea Misiunii Militare Franceze condusă de generalul Henri M. Berthelot în România

Eugen HOLBAN, Costumul ţărănesc din sud-estul Moldovei. Costumul femeiesc: catrinţa  şi pestelca

Eugen DRĂGOI, O „vizită“ a Sfântului Ioan Hrisostom la Brăila şi Galaţi… acum 135 de ani

Lucian PETROAIA, O sărbătoare a culturii româneşti – 500 de ani de la tipărirea primei cărţi pe teritoriul ţării noastre: Liturghierul lui Macarie Ieromonahul  (1508-2008)

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Completări la Bibliografia românească veche (II). (Corrigenda – sec. al XVII-lea)

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Note sigilografice (II). Un catalog al sigiliilor săteşti şi bisericeşti din fostele ţinuturi şi judeţe Covurlui şi Tecuci (1834-1865)

Mihalache BRUDIU, Documentaţie privind conservarea Valului roman Traian- Tuluceşti

Costin CROITORU, Aurelii Victoris Historiae Abbreviatae. Note de lectură (IV)