Danubius XXIV

Articole publicate

.

Costin CROITORU,  O  descoperire  fortuită  cu  caracter  funerar  la  Fârţăneşti  (judeţul Galaţi)  şi  câteva  consideraţii în  legătură  cu acest punct  arheologic

Mircea NICU, Costel ILIE, Cercetările arheologice de la mănăstirea Adam, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi

Mircea NICU, Costel ILIE, Necropola bisericii „Naşterea Maicii Domnului-Negustori”, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi

Mircea NICU, Costel ILIE, Descoperiri arheologice la biserica Sf. Nicolae -„Banu” din comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi

Gabriel TALMAŢCHI, Aspecte privind condiţiile economico comerciale favorabile apariţiei şi dezvoltării atelierelor monetare în cadrul oraşelor vest-pontice dobrogene în perioada autonomă

Sorin LANGU, Consideraţii asupra istoriei teritoriului extracarpatic în secolele al X-lea – al XIII-lea

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Consideraţii istorice privind unele piese de armament defensiv  (cămăşile de zale) utilizat de români în secolul al XV-lea

Claudiu NEAGOE, Mercenari  otomani  în  oştile  Ţărilor Române (secolele  al XVI-lea – al XVIII-lea)

Costin CROITORU, Gabriela APOSTU, Iniţiative  arheologice  reflectate în  presa de  la  mijlocul secolului  al XIX-lea. Colecţiile Ghica  şi Mavros

Ştefan STANCIU, 11 februarie 1866: de la „revoluţie” la lovitură de stat. (O scurtă analiză de caz)

Elena-Ingrid BAHAMAT, Liberalism şi liberali gălăţeni la sfârşitul secolului  al XIX-lea

Constantin I. STAN, Generalul Henri M. Berthelot, comandant al armatelor aliate de la Dunăre în 1918

Sorin GEACU, Constantin LOGHIN, Din istoricul organizării pădurilor din sud-estul Moldovei – Ocolul silvic Griviţa-Bârlad

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Completări la Bibliografia românească veche

D.R. BUZDUGAN, I. CAPSALI, Din corespondenţa muzicologului Stan Golestan

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Varia historica (II)

Viorica-Steluţa PISICĂ, Informaţii istorice privind construirea Palatului de Justiţie din Galaţi

Sorina CALOIAN, Educarea adulţilor în istoria societăţii româneşti (Perioada modernă)

Elena-Ingrid BAHAMAT, La mesele de altădată…Artă decorativă: a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea