Danubius XXII

Articole publicate

.

Dragoş MĂNDESCU, Câteva consideraţii relative la tipul de fibule Orlea-Maglavit

Sorin LANGU, Consideraţii asupra tezaurelor încheiate în timpul domniei lui Ştefan cel Mare

Dan LĂZĂRESCU, O statuie – donaţie a lui Ştefan cel Mare

Claudiu NEAGOE,  Prima încercare de transformare în paşalâc a Ţării Româneşti: episodul Mehmed Bey (1522)

Ioan-Aurel POP, Cristian LUCA, Date privitoare la zona Dunării de Jos în izvoare veneţiene din secolele XVI – XVII

Eugen ZUICĂ, Informaţii privitoare la Ţările Române în câteva lucrări italiene mai puţin cunoscute (veacurile XVI – XVIII)

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Noi ştiri documentare privind relaţiile moldo-polone în timpul domniei lui Mihai Racoviţă

Cristian LUCA, Mărturii contemporane despre portul Galaţi în anii 1796-1797

Gabriela-Ana COSTIN,  Instanţele judecătoreşti gălăţene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Elena Ingrid BAHAMAT, În Galaţi, pe la 1900

Constantin ARDELEANU, Schimburile româno-britanice la Dunărea de Jos în cadrul comerţului exterior al României (1901-1914)

Marian GHIŢĂ, Ce este „Sud-Estul European”?

Sorin GEACU, BOGDAN POPA, Pădurea Dorasca-Barcea din Câmpia Tecucilor – acum un secol şi astăzi

Liviu ŢĂRANU, Un aspect controversat al istoriografiei privind regimul comunist: caracterul naţional al rezistenţei armate anticomuniste (1948-1962)

Cezar AVRAM, Justiţie şi expropriere în România puterii populare

Costel ILIE, Mircea NICU, Note privind tezaure monetare descoperite în zona Tecuci

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Miscellanea Historica (II). Additamenta iconographica (I)

Viorica-Steluţa PISICĂ, Restaurarea din anul 1938 a „Casei Cuza Vodă” din Galaţi

Viorica-Steluţa PISICĂ, Evidenţa computerizată a patrimoniului imobil din judeţul Galaţi

Elena Ingrid BAHAMAT, Chestionar pentru depistarea publicului ţintă al Muzeului de Istorie Galaţi – 2003. Consideraţii finale.

Costin CROITORU, Despre «Memorie antică şi identităţi etno-culturale medievale». Note de lectură (III).