Danubius XXI

Articole publicate

.

Dragoş MĂNDESCU,  Capetele de ac în formă de elice

Costin CROITORU, Despre prezenţa romană în sudul Moldovei şi rolul castellum-ului descoperit la Galaţi. Note de lectură (I)

Sorin LANGU, Fenomenul tezaurizării în sec. al VIII-lea – al XIV-lea în spaţiul extracarpatic

Dan RÂPĂ-BUICLIU, Notiţă istorică privind o corespondenţă diplomatică a lui Ion Ghica

Elena-Ingrid BAHAMAT, Legislaţia liberală de încurajare a industriei naţionale (1881-1887). Legea din 1887 în dezbaterile parlamentare

Constantin ARDELEANU, Nicolae Titulescu şi Comisia Europeană a Dunării. Câteva ecouri pe marginea interviului lui N.Titulescu din cotidianul „Le Temps” – iulie 1936

Ştefan STANCIU, Poziţia României faţă de Marile Puteri în problema navigaţiei pe Dunărea Maritimă în perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial

Florian BANU, Câteva aspecte privind Convenţia de Armistiţiu din septembrie 1944 şi petrolul românesc

Sorin GEACU, O iniţiativă de dezvoltare durabilă din anii 1930-1948 în Colinele Covurluiului: planurile de exploatare a păşunilor

Mihai MAXIM, Dan RÂPĂ-BUICLIU, O piesă rară în colecţia de arme a Muzeului de Istorie Galaţi

Viorica-Steluţa PISICĂ, Mărturii ale arhitecturii vernaculare urbane la Galaţi

Gabriel VEDEŞ, Legislaţia României în domeniul protejării şi conservării patrimoniului construit – monumente istorice şi de arhitectură, de după anul 1989 (II)

Sandu SINDILE, Restaurarea unui bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza

Costel ILIE, Dan-Basarab NANU, Mărturii arheologice privitoare la evoluţia oraşului Galaţi în epoca modernă

Albert BALTRES, Studiul geologic al unor monumente din Lapidarium-ul Muzeului de Istorie Galaţi

Dan LĂZĂRESCU, Stephanno Zannovich – un literat escroc din sec. al XVIII-lea. Excurs bio-bibliografic

Liviu ŢĂRANU, Vinul românesc în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej