Danubius XVI

Articole publicate

.

Cap. I.

 

1. Ion T. DRAGOMIR, Consideraţii privind neoliticul şi eneoliticul din sud-estul Moldovei

2. Ion T. DRAGOMIR, Săpături arheologice la Tg. Bereşti

3. Ion T. DRAGOMIR, Săpăturile arheologice din aşezarea cucuteniană de la Bereşti „Dealul Bulgarului”, judeţul Galaţi

4. Ion T. DRAGOMIR, Unele consideraţii cu privire la modul de construcţie al locuinţelor din aşezările culturii Cucuteni – Tripolie

5. Ion T. DRAGOMIR, Un vase-support cucutenien: „La Ronde de Bereşti”

6. Ion T. DRAGOMIR, Trei brăzdare de aratru cucuteniene descoperite în regiunea de sud a Moldovei

7. Ion T. DRAGOMIR, Diferite tipuri de unelte agricole specifice orânduirii comunei primitive descoperite în sudul Moldovei

8. Ion T. DRAGOMIR, Ocupaţiile comunităţilor neo-eneolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni

8. A. Ion T. DRAGOMIR, Descoperiri arheologice privind vânătoarea, pescuitul şi culesul din natură, practicate de comunităţile eneolitice din sudul Moldovei

9. Ion T. DRAGOMIR, Contribuţii privind ritul funerar şi credinţele magico-religioase la comunităţile aspectului cultural Stoicani-Aldeni

 

Cap. II.

 

10. Ion T. DRAGOMIR, Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei

11. Ion T. DRAGOMIR, Contribuţii arheologice şi etnografice referitoare la procesul de formare al aşezărilor de tip cenuşar „Zoiniki”

12. Ion T. DRAGOMIR, Noi descoperiri arheologice de obiecte de aramă şi de bronz în regiunea de sud a Moldovei

13. Ion T. DRAGOMIR, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti

14. Ion T. DRAGOMIR, Descoperiri arheologice la Rogojeni, pe valea Horincii

15. Ion T. DRAGOMIR, Un nou depozit de obiecte de bronz descoperit la Băleni, în sudul Moldovei

16. Ion T. DRAGOMIR, Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei

 

Cap. III.

 

17. Ion T. DRAGOMIR, Mărturii hallstattiene traco-geto-dacice din regiunea de sud a Moldovei

18. Ion T. DRAGOMIR, Vestiges archéologiques typiques de L’Énéolithique, du Bronze et du Premier Age du Fer, trouvés en Moldavie Meridionale

19. Ion T. DRAGOMIR, Mormântul colectiv hallstattian de la Suceveni, judeţul Galaţi

20. Ion T. DRAGOMIR, Trei morminte geto-dacice descoperite la Tuluceşti, judeţul Galaţi

 

Cap. IV.

 

21. Ion T. DRAGOMIR, Vestigii ale culturii şi civilizaţiei geto-dacice şi daco-romane în regiunea de sud a Moldovei

22. Silviu SANIE, Ion T. DRAGOMIR, Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Bărboşi-Galaţi

23. Ion T. DRAGOMIR, Recente mărturii arheologice referitoare la coabitarea daco-romană, descoperite la Tirighina-Bărboşi

24. Silviu SANIE, Ion T. DRAGOMIR, Şeiva SANIE, Noi descoperiri de ceramică romană cu inscripţie în Moldova

25. Ion T. DRAGOMIR, Un vas roman în formă de cap uman, descoperit la Bărboşi-Galaţi în regiunea Dunării de Jos

26. Ion T. DRAGOMIR, Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană, descoperită în sudul roman al Moldovei

27. Ion T. DRAGOMIR, Cavalerul Trac de la Tirighina-Bărboşi

28. Ion T. DRAGOMIR, Cavalerii danubieni din castellum roman de la Tirighina-Bărboşi

29. Ion T. DRAGOMIR, Două medalioane de zeităţi antice descoperite în aşezarea daco-romană de la Tirighina-Bărboşi

30. Ion T. DRAGOMIR, Descoperirea fortuită a unui mormânt roman tumular de incineratie în apropierea castrului de la Tirighina-Bărboşi

31. Ion T. DRAGOMIR, Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina-Bărboşi, în sudul roman al Moldovei

32. Ion T. DRAGOMIR, Vestigii milenare inedite din patrimoniul Muzeului judeţean de Istorie Galaţi – Colecţia Dr. Alexandru Nestor-Măcellariu

33. Ion T. DRAGOMIR, Fortificaţiile antice de pe teritoriul Moldovei de Jos

34. Ion T. DRAGOMIR, Mormântul sarmatic de la Şendreni

35. Ion T. DRAGOMIR, Paharele de sticlă romane din necropola de tip Sântana de Mureş – Cerneahov de la Lunca, judeţul Galaţi

 

Cap. V.

 

36. Ion T. DRAGOMIR, Descoperiri arheologice pe actualul teritoriu al Galaţiului din cele mai vechi timpuri şi până la întemeierea oraşului