Danubius VI – VII

Articole publicate

.

M. BRUDIU, Cercetări paleolitice la Suceveni (judeţul Galaţi)

C. MIHAI, Aşezările cucuteniene de la Giurgeşti şi Buznea în zona Târgului Frumos

A. NIŢU, Vase zoomorfe cucuteniene

V. SPINEI, Cercetările arheologice de la Piatra-Neamţ — Dărmăneşti

I.T. DRAGOMIR, Cetatea medievală de la Enisala. Unelte, arme şi obiecte de podoabă

T. MATEESCU, Depozitele de la Isaccea ale Imperiului otoman

S. MĂRIEŞ, Înfiinţarea Agenţiei consulare austriece în Principatele Române

D. AGACHE, Atribuţii specifice ale pârcălabului de Galaţi în perioada Regulamentului Organic (1832—1849)

V. ANDREI, Dunărea de Jos şi oraşul Galaţi în însemnările unor călători din secolul trecut

D. IVĂNESCU, Date noi despre Alexandru Ioan Cuza înainte de domnie

N. OPREA, Dubla alegere a lui Alexandru loan Cuza în paginile gazetei „Steaoa Dunării, Zimbrul şi Vulturul”

N. CORIVAN, Politica externă a lui Alexandru Ioan Cuza

D. RÂPĂ-BUICLIU, Cartea românească veche cu însemnări

D.D. RUSU, Documente privitoare la reglementarea repausului duminical la Galaţi între anii 1865—1878

I.T. DRAGOMIR, V.A. Urechia, istoric, publicist, colecţionar şi muzeograf

AL. PORŢEANU, Contribuţii bibliografice la istoricul mişcării muncitoreşti şi socialiste din Galaţi şi Brăila. Partea I. De la începuturi pînă la 1900.

C. GH. MARINESCU, Aportul Societăţilor „Carpaţi” şi „Liga culturală” din Galaţi la lupta pentru unirea Transilvaniei cu România

M. ITU, Şcoli de adulţi în închisori (1864—1918)

L. EŞANU, Activitatea secţiunii de Galaţi a Partidului Socialist în anii 1919—1921

P. PANŢÂRU, Aspecte din mişcarea muncitorească gălăţeană, în perioada dictaturii regale

I. ALDEA, Din activitatea tineretului gălăţean în perioada anilor 1944—1947

I.T. DRAGOMIR, Activitatea muzeistică în judeţul Galaţi la împlinirea a trei decenii de la eliberarea patriei noastre de sub dominaţia fascistă