Danubius V

Articole publicate

.

M. PETRESCU-DÂMBOVIŢA, Unele descoperiri arheologice din judeţul Galaţi în lumina noilor cercetări arheologice

ION T. DRAGOMIR, Continuitatea elementelor geto-dacice şi daco-romane, izvor al sentimentului de unitate naţională a tuturor românilor

MARILENA FLORESCU. Elemente Wietenberg descoperite în complexele de locuire aparţinând fazelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova

GHENUŢĂ COMAN, Mărturii arheologice privind creştinismul în Moldo­va secolelor VI—XII

PAUL PĂLTĂNEA, Ştiri despre economia oraşului Galaţi în secolele al XV-lea şi al XVI-lea

N. STOICESCU, Legăturile de rudenie dintre domni şi marea boierime şi importanta lor pentru istoria politică a Ţării Româneşti şi Moldovei (secolul XV — începutul secolului al XVIII-lea)

PAUL CERNOVODEANU, Un episod din 1685 al relaţiilor dintre Anglia şi Moldova

DUMITRU D. RUSU, GH. BUJOREANU, Contribuţii la cunoaşterea înfăptuirii regimului de porto-franco la Galaţi

EMERIC MIHALY, SARA MIHALY, Începuturile mişcării muncitoreşti şi socialiste în Galaţi

EMERIC MIHALY, Participarea tânărului Iorga la vechea mişcare socialistă românească

GEORGETA TUDORAN, MARCEL GH. MORĂRAŞU, Cu privire la  statu­tul general al sindicatelor din România (1906)

MARCEL GH. MORĂRAŞU, Despre refacerea Partidului Social-Democrat din România (1900—1910)

N.N. MAFTEI, Un conflict colectiv de muncă la „Şantierele Române de la Dunăre”, Galaţi (1935-1936)

DAN BOŢESCU, România şi problema Dunării în preajma izbucnirii celui de al doilea război mondial

CONSTANTIN JOFA, Lupta P.C.R. pentru izolarea forţelor reacţionare şi înfăptuirea reformei agrare din 1915

OMER REMZI, Reforma agrară din 1945 în judeţul Galaţi

ION  SÂRBU,  EMERIC MIHALY, Aspecte  ale naţionalizării principalelor mijloace de producţie în Galaţi, sub conducerea P.C.R.

D.D. ŞOITU, „Făclia”, o revistă gălăţeană de cultură şi atitudine anti-fascistă

MARIA ITU, ELENA  POTORAC,  Pagini din istoria ateneelor populare gălăţene