LE PROBLÈME DE LA JURIDICTION CANONIQUE SUR LA BESSARABIE ET LES RELATIONS ENTRE L’ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE ET L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE

AUTHOR: George ENACHE, Cristian CĂLDĂRARU

THE ISSUE OF THE CANONICAL JURISDICTION OVER BESSARABIA AND THE RELATIONS BETWEEN THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH AND THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 195-222.

Abstract

The study analyses from a historical perspective the dispute between the Romanian Orthodox Church and the Russian Orthodox Church regarding the issue of the canonical jurisdiction over Bessarabia, a territory annexed by the Russian Empire in 1812, which had been part of the Romanian Principality of Moldavia till then.
The authors highlight the moments when the issue of Bessarabia was brought into debate, the canonical and historical arguments used in time by each side to defend their position, the political and identitary implications of this church-related issue.
The dispute has not found a definitive solution yet, still remaining a “pending” issue, with a potential for revival.

PROBLEMA JURISDICŢIEI CANONICE ASUPRA BASARABIEI ŞI RELAŢIILE DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ŞI BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ

Rezumat

Studiul analizează, din perspectivă istorică, disputa dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă, cu privire la chestiunea jurisdicţiei canonice asupra Basarabiei, teritoriu anexat de Imperiul Rus în anul 1812, până atunci parte a principatului românesc Moldova.
Autorii pun în evidenţă momentele în care problema Basarabiei a fost readusă în dezbatere, argumentele canonice şi istorice prin care fiecare parte şi-a apărat poziţia de-a lungul timpului, implicaţiile politice şi de natură identitară a acestei probleme de natură bisericească.
Disputa nu şi-a aflat o soluţie definitivă nici azi, rămânând pe mai departe o chestiune “suspendată”, cu potenţial de reactivare.

Download