POSIBILITĂŢI DE INTERPRETARE A DEPOZITELOR DE BRONZURI DIN BAZINUL BÂRLADULUI, ATRIBUITE SFÂRŞITULUI EPOCII BRONZULUI

AUTHOR: Elena VIERU

POSSIBILITIES FOR INTERPRETING THE BRONZE HOARDS FROM THE BAY OF BÂRLAD RIVER, DATED TO THE END OF THE BRONZE AGE

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 203-218.

Abstract

The main objective of this study is to thoroughly analyse the bronze hoards found in the bay of Bârlad river, dated to the end of the Bronze Age. The article aims at proposing various interpretation patterns for the hoarding by revealing aspects such as the hoarding conditions, the association with particular materials, the interventions done upon the hoarded objects.

POSIBILITĂŢI DE INTERPRETARE A DEPOZITELOR DE BRONZURI DIN BAZINUL BÂRLADULUI, ATRIBUITE SFÂRŞITULUI EPOCII BRONZULUI

Rezumat

Obiectivul principal al acestui studiu este de a analiza, îndeaproape, depozitele de bronzuri din bazinul Bârladului, atribuite sfârşitului epocii bronzului. Finalitatea demersului este de a propune diferite modele de interpretare a depunerilor prin reliefarea unor aspecte precum condiţii de depunere, asocierea anumitor tipuri metalice, intervenţii asupra obiectelor depuse.

Download