UNELTE DE PIATRĂ ŞLEFUITĂ DIN AŞEZĂRILE CUCUTENIENE AFLATE ÎN DEPRESIUNEA ONEŞTI

AUTHOR: Ioan VASILIU

POLISHED STONE TOOLS FROM THE CUCUTENI SETTLEMENTS LOCATED IN ONEŞTI DEPRESSION

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 95-118.

Abstract

The archaeological researches conducted in the multilayered sites from Oneşti Depression, entailed, among other things, the recovery of a lot of Cucutenian artifacts pertaining to the polished stone industry.

The lithic tools discovered in the sites from Oneşti Depression are reduced in number, a situation also found in the settlements from the Carpathian foothills of Moldovia, for example in the sites from Dobreni, Hlăpeşti or Văleni- Piatra Neamţ.

The lot under investigation comprises 50 pieces, finished or in progress, from the collections of the Municipal Museum of History from Oneşti. Among these, 27 are from Gura Văii – Silişte, 8 from Bogdăneşti – Podeac, 5 from Tg.Ocna – Podei, 4 fromk Viişoara – Mastacăn, one from Gutinaş – La Silişte, one from Motoceşti – Silişte, one from Oneşti, one from Urecheşti. For the last two items, the place of their discovery is unknown. From a functional point of view, the items belong both to the category of sharp edged pieces and of auxiliary tools, used for grinding the grains in order to get flour: hand grinders, hand and rubbers/smashers.

The main feature of the raw material from which the polished stone tools discovered in the Cucuteni settlements from Oneşti Depression were made, is the usage of various types of rocks, the main type being the sedimentary rocks. As an example, we could indicate the settlement from Tg. Ocna – Podei, where the percentage of the artifacts made of sedimentary rocks is of 98.30%. The residents of the Cucuteni settlements from Oneşti Depression used rocks of medium or reduced hardness, that could be easily converted into tools. Sometimes, they also used rocks rolled on the water, in their case, the craftsman’s intervention being minimal.

UNELTE DE PIATRĂ ŞLEFUITĂ DIN AŞEZĂRILE CUCUTENIENE AFLATE ÎN DEPRESIUNEA ONEŞTI

Rezumat

Cercetările arheologice desfăşurate în siturile multistratificate din Depresiunea Oneşti au prilejuit, printer altele, şi recuperarea unui lot de artefacte cucuteniene aparţinând industriei pietrei şlefuite.

Utilajul litic descoperit în siturile amplasate în Depresiunea Oneşti este redus din punct de vedere numeric, situaţie întâlnită şi în aşezările din zona subcarpatică a Moldovei, ca exemplu putând fi dată situaţia din siturile de la Dobreni, Hlăpeşti sau Văleni- Piatra Neamţ.

Lotul avut spre studiu cuprinde un număr de 50 de piese, finite sau în curs de execuţie, din colecţiile Muzeului Municipal de Istorie Oneşti, din care: 27 de la Gura Văii – Silişte, 8 de la Bogdăneşti – Podeac, 5 de la Tg.Ocna – Podei, 4 de la Viişoara – Mastacăn, câte un artefact de la Gutinaş – La Silişte, Motoceşti – Silişte, Oneşti şi Urecheşti, pentru ultimele două exemplare, locul descoperirii fiind necunoscut. Din punct de vedere funcţional, aparţin atât categoriei pieselor cu tăiş, cât şi celei a uneltelor auxiliare, utilizate pentru măcinarea cerealelor şi obţinerea făinei: râşniţe de mână şi frecătoare/zdrobitoare.

Caracteristica principală, în privinţa materiei prime din care au fost confecţionate uneltele de piatră şlefuită descoperite în aşezările cucuteniene din Depresiunea Oneşti, este exploatarea mai multor tipuri de roci, ponderea find deţinută de către rocile sedimentare. Un exemplu ar putea fi aşezarea de la Tg.Ocna – Podei, unde procentajul artefactelor confecţionate din roci sedimentare este de 98,30%. Locuitorii aşezărilor cucuteniene din Depresiunea Oneşti au folosit roci cu duritate medie şi mică, roci care puteau fi transformate cu uşurinţă în unelte, uneori utilizând, pentru obţinerea acestora, şi roci rulate pe cursul apelor, la care intervenţia meşterului era minimă

Download