PLOTINO: EN TORNO A LOS INFLUJOS

AUTHOR: Olivia CATTEDRA

PLOTINUS, ON THE ASTRAL INFLUENCES

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 447-458.

Abstract

According to Plotinus, “man is his soul”; nevertheless, the common man forgets his real ontological condition. Hence, all the ordinary problems and obstacles of life are engendered. In this context, Plotinus attempts his anthropological analysis, which also avails of an astrological account of human life. In the Enneades, IV.4 (28) 30-45, the cosmic and astral influences are presented as one of the “problems of the soul”.

PLOTIN, DESPRE INFLUENŢELE ASTRALE

Rezumat

Conform lui Plotin, „omul este sufletul său”; cu toate acestea, omul obişnuit pierde din vedere adevărata sa condiţie ontologică şi astfel iau naştere toate problemele şi obstacolele vieţii. În acest context, Plotin îşi desfăşoară analiza sa antropologică, care face apel şi la o perspectivă astrologică asupra vieţii umane. În Eneade, IV.4 (28) 30-45, influenţele astrale şi cosmice sunt prezentate drept una dintre „problemele sufletului”.

Download