PIESE DE CULT DIN AŞEZAREA GETICĂ DE LA CĂBEŞTI – COCIUBA DĂMĂCUŞA

AUTHOR: Ioan VASILIU

CULT ITEMS FROM THE GETIC DWELLING OF CĂBEŞTI – COCIUBA DĂMĂCUŞA

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 219-252.

Abstract

The object of this article is to present a lot of objects of worship, remaining unpublished until now, from the settlement of Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa. The set under discussion is a magic kit found in one house in the settlement, consisting of: amale anthropomorphic figurine, two miniature pots, two whorls, a rattle, a tool for shaping pottery, an ovoid track, a disc or pearl, all moulded in clay. In another complex and on the surface of the ground no other religious items were found. Based on other inventory items, especially on ceramics, the worship objects from Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa are assigned to the IV-th – III-rd centuries BC.

PIESE DE CULT DIN AŞEZAREA GETICĂ DE LA CĂBEŞTI – COCIUBA DĂMĂCUŞA

Prezentul demers îşi propune introducerea în circuitul ştiinţific a unui lot de piese cu caracter cultic, rămase până în prezent inedite, provenite ca urmare a săpăturii de salvare întreprinse de către Muzeul de Istorie din Oneşti, în anul 1963, în aşezarea getică de la Căbeşti, punctul Cociuba Dămăcuşa, atribuită pe baza pieselor de inventar, în special a ceramicii, secolelor IV – III a.Chr.
Din locuinţa nr.2 provine o depunere alcătuită din zece piese, depunere ce se constituie într-o adevărată trusă sacră (magică). Din componenţa acesteia făceau parte : o figurină antropomorfă masculină, încadrată după tipologia lui Silviu Sanie în tipul III, varianta a şi în grupa a IV – a conform clasificării făcută de către V.Sîrbu, un vas conic şi o ceşcuţă miniaturală, două fusaiole, una bitronconică, cealaltă oarecum semisferică, atribuite tipurilor 5-6 şi 7-8 din clasificarea făcută de P.Mazăre, o zornăitoare (sunătoare), o piesă de formă alungită, un calapod, o rondea şi o pelă cu perforaţie centrală, toate confecţionate din lut.
Din locuinţele nr.1 şi nr.3 şi de pe suprafaţa solului provin alte nouă piese cu caracter cultic : un disc, o fusaiolă cilindrică, încadrată în tipul 1, subtipul c din clasificarea mai sus amintită, două perle cu perforaţie centrală şi două sfere, toate confecţionate din lut, prcum şi trei pandantive din cochilii de scoică din specia cypraea (Cypraea moneta), două întregi şi unul fragmentar, cu partea convexă tăiată.

Download