PAVANĂ PENTRU UN SPIRIT DE VEGHE. ISTORICUL MIHAI COJOCARU (1929-2011)

AUTHOR: Virgil Nistru ŢIGĂNUŞ

AN EULOGY FOR AN AWAKE SPIRIT. THE HISTORIAN MIHAI COJOCARU (1929-2011)

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 365-368.

Abstract

The history teacher Mihai Cojocaru, born in the region of Hotin, represented a living witness of the Romanian realities from both banks of the Prut River. In his books (The Human Sacrifice, God’s Kingdom, Problems of Contemporary History, Politics and Truth) and in the great number of courses and lectures held by him, we can take notice of his vast culture, of some immortal Christian values and of the silent fight of the Romanians, against lie. We can also find reflections on the role of hope, faith and Romanian spirituality.

PAVANĂ PENTRU UN SPIRIT DE VEGHE. ISTORICUL MIHAI COJOCARU (1929-2011)

Rezumat

Profesorul de istorie Mihai Cojocaru a reprezentat o conştiinţă vie, un martor al adevărurilor româneşti de pe ambele maluri ale Prutului. În cărţile sale (Sacrificiul uman, Cetatea lui Dumnezeu, Probleme de istorie contemporană, Politică şi Adevăr), în mulţimea de lecţii şi prelegeri ale domnului Profesor Mihai Cojocaru (născut în regiunea Hotinului) se evidenţiază o întinsă cultură, eterne valori creştine, lupta tăcută a românilor împotriva minciunii, se reface menirea speranţei, a credinţei şi a preţuirii valorilor spirituale.

Download