THE COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION AND THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (1943-1964)

AUTHOR: Daniela ŞIŞCANU

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 293-306.

Abstract

Based on Russian documentary and historiographic sources, the article deals with the policy of the Communist (Bolshevik) Party of the Soviet Union towards the Russian Orthodox Church, in the period between 1943 and 1964. It highlights the ideological foundations of the Bolshevik policy and also the way the party, in its political moves, paid attention to the historical context and, as a result of some strategic reasons, halted its systematic persecutions against the church.

PARTIDUL COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE ŞI BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ (1943-1964)

Rezumat

Articolul prezintă politica Partidului Comunist (Bolșevic) din Uniunea Sovietică față de Biserica Ortodoxă Rusă, în perioada 1943-1964, pe baza surselor documentare și istoriografice ruse. Sunt evidențiate fundamentele ideologice ale politicii bolșevice, dar și modul în care politica partidului a ținut seama de contextul istoric, renunțând, din rațiuni tactice, în anumite contexte istorice, la persecuțiile cu caracter sistematic la adresa bisericii.

Download