OPERA LUI DIMITRIE CANTEMIR. BREVIAR BIBLIOGRAFIC ADNOTAT

AUTHOR: Dan RÂPĂ-BUICLIU

THE WORKS OF DIMITRIE CANTEMIR. ANNOTATED BIBLIOGRAPHIC ACCOUNT

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 295-318.

Abstract

This material represents a bibliographic and documentary retrospective account dedicated to an outstanding representative of the European and Romanian science and culture, the Prince Dimitrie Cantemir. Such an „Opera omnia” was a major demand in the field of the exegetical research upon Dimitrie Cantemir.

OPERA LUI DIMITRIE CANTEMIR. BREVIAR BIBLIOGRAFIC ADNOTAT

Rezumat

Materialul reprezintă o abordare retrospectivă, în plan bibliografic şi documentar, dedicată unei personalităţi de excepţie a ştiinţei şi culturii româneşti şi europene, domnitorul Dimitrie Cantemir. O astfel de “opera omnia” reprezenta o necesitate majoră în domeniul cerectării exegetice dedicate lui Dimitrie Cantemir.

Download