O „VIZITĂ“ A SFÂNTULUI IOAN HRISOSTOM LA BRĂILA ŞI GALAŢI… ACUM 135 DE ANI

AUTHOR: Eugen DRĂGOI

A “VISIT” OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM TO BRĂILA AND GALAŢI … 135 YEARS AGO

Danubius, XXV, Galaţi, 2007, pp. 245-252.

Abstract

The author recollects a special event from the religious life of the members of the Diocese of the “Lower Danube” and of their Bishop. The event took place 135 years ago, when the relics of Saint John Chrysostom were brought to the towns of Galaţi and Brăila, by the support of the monks of the Philotheou monastery, from Mount Athos.

UNE „VISITE” DU SAINT JEAN CHRYSOSTOME A BRAILA ET GALATI… IL Y A 135 ANNEES

Résumé

L’auteur remémore un événement spécial dans la vie religieuse des habitants et de l’Evêque de « Bas Danube » qu’il y avait eu lieu dans les villes Galati et Braila dès 135 années: la procession d’arrive des reliques du Saint Jean Chrysostome, mediée par les moins de la monastère Philotheou – Saint Mont Athos.

O „VIZITĂ“ A SFÂNTULUI IOAN HRISOSTOM LA BRĂILA ŞI GALAŢI… ACUM 135 DE ANI

Rezumat

Autorul rememorează un eveniment special din viaţa religioasă a enoriaşilor din Episcopia Dunării de Jos şi a episcopului lor, care a avut loc cu 135 de ani în urmă, la Galaţi şi la Brăila. Este vorba despre procesiunea de aducere a moaştelor sf. Ioan Hrisostomul, realizată cu sprijinul călugărilor de la Mănăstirea Philotheou, de la Sfântul Munte Athos.

Download