ONCE AGAIN ABOUT THE ENEOLITHIC SCEPTERS

AUTHOR: Vladislav PETRENKO

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 153-178.

Abstract

Recently a lot of publications about the amazing Eneolithic sculptural works called scepters (quite correctly, in my opinion) have started to appear. The cultural value and the wide area where these stone artefacts were found involved many cultures from the North Balkanian area, the Carpathian area, including Cucuteni-Trypillia.
What do the scepters represent? The head of a primordial horse used for riding? Anything else? Where were they manufactured and how were they used? Who owned them? The settled Neolithic agricultural populations, such as Cucuteni? Or their invaders, the nomad hoardes coming from the steppes and entering the Balkan area, who were the first horse riders in this region? The article attempts to find a line of answering to these questions, suggesting that the sceptres belonged to the clan of the first people mastering the art of taming the horses.

O REEVALUARE A PROBLEMEI SCEPTRELOR ENEOLITICE

Rezumat

În ultima vreme au apărut nenumărate studii referitoare la acele impresionante lucrări sculpturale eneolitice denumite, pe drept cuvânt, după părerea mea, sceptre. Valoarea lor culturală şi aria foarte largă în care au fost descoperite aceste artefacte a adus laolaltă multe culturi din zona de nord a Balcanilor, din zona carpatiană, inclusiv cultura Cucuteni-Tripolie.
Ce anume reprezintă aceste sceptre? Capul unui cal primordial folosit la călărie? Sau altceva? Unde au fost ele produse şi cum erau folosite? Cine au fost posesorii lor? Populaţiile agricole sedentare, neolitice, cum ar fi reprezentanţii culturii Cucuteni? Sau invadatorii lor, hoardele nomade venite dinspre stepă şi pătrunzând în zona Balcanilor, care au fost cei dintâi călăreţi din această parte a lumii? Articolul încearcă să găsească o direcţie de răspuns pentru întrebările menţionate anterior, sugerând că sceptrele au aparţinut clanului celor dintâi specialişti în arta domesticirii cailor.

Download